אפלייה בעבודה בין גברים לנשים

אפלייה בעבודה בין גברים לנשים

 

שאלה

אני עובדת בתפקיד בכיר במשרד ממשלתי. בתפקיד דומה לשלי מועסקים 3  גברים אולם משכורתי נמוכה ממשכורתם וזאת למרות שהוותק שלי בעבודה גבוה משלהם.

האם החוק מחייב מתן תנאי שכר שווה לגברים ולנשים במקום העבודה והאם במקרה זה ניתן לחייב את המעביד להשוות את תנאי שכרי לעובדים הגברים?

 

תשובה

בהתאם לפסיקה, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו כולל בתוכו הגנה על עיקרון השוויון, למרות שזה אינו נזכר בו במפורש. בתי המשפט קבעו  כי הפלייה מחמת דת, גזע, לאום או מין, היא מן הקשות באפליות. "הפלייה ..... כפי שכבר נאמר, הינה הפלייה הפוצעת אנושות בכבוד האדם. אין לו לאדם שליטה על מינו (נקבה או זכר) על צבע עורו (שחור, צהוב או לבן), על שלמות גופו (נכה או שלם בגופו). האדם עושה בחייו כל שביכולתו כדי לרכוש חוכמה ודעת, להיות אדם טוב ומיטיב, נוח לבריות וישר דעת, והנה נדחה הוא מפני אחרים אך בשל אותו מאפיין, שאין לו שליטה עליו, מאפיין גנטי או אחר" (בג"ץ שדולת הנשים).

עקרון השיוויון בתחום יחסי העבודה עוגן במספר חוקים ואחד מהם הינו "חוק שכר שווה לעובדת ולעובד". 

ס' 2 לחוק קובע את הנורמה של איסור הפליית נשים בעבודה:  "עובדת ועובד המועסקים אצל אותו מעביד באותו מקום עבודה, זכאים לשכר שווה בעד אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך; הוראה זו תחול גם לענין כל גמול אחר, שנותן מעביד לעובד או עבורו בקשר לעבודתו...".

סעיף 3 לחוק מוסיף ומפרש, כי: "יראו עבודה כשוות ערך לחברתה, אף אם הן אינן אותן עבודות או עבודות השוות בעיקרן זו לזו, אם הן בעלות משקל שווה, בין היתר מבחינת הכישורים, המאמץ, המיומנות והאחריות הנדרשים לביצוען ומבחינת התנאים הסביבתיים שבהם הן מבוצעות".

לפיכך ועל מנת שעל מנת שהמעביד יחוייב להשוות את תנאי שכרך לעובדים הגברים, יהיה עלייך להוכיח כי ביצעת עבודה שווה או עבודה שוות ערך ולמרות זאת שכרך היה נמוך יותר.

יצויין כי בהתאם לחוק, הפרש בשכר הנובע  מאופיה או ממהותה של העבודה הנדונה ובכלל זה תפוקת העבודה, איכות העבודה, הוותק בעבודה, ההכשרה או ההשכלה, או מיקומו הגיאוגרפי של מקום העבודה , מותר, ובתנאי שאין בכך משום אפליה מטעמי מין.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים