האם מכרז המיועד לדרוזים בלבד מהווה אפלייה ופוגע בעקרון השיוויון?

שאלה

המדינה פרסמה מכרז בו נקבע כי "המשרה מיועדת לדרוזים בלבד". . האם אין לראות בפרסום מכרז כזה - המונע ממועמדים אחרים להציג את מועמדותם - כפגיעה בעיקרון השוויון, מה שמצריך לבטלו?

 

תשובה

עם קבלת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו התגבשה הדעה, כי עיקרון השוויון זכה למעמד נורמטיבי על חוקי. מהותו של עיקרון השוויון היא התייחסות שווה אל האדם באשר הוא אדם, בלא לייחס חשיבות למאפיינים שונים כמו מעמד חברתי, מין, גיל, דת וכו'.

סעיף 2 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה קובע כי לא ניתן להפלות בין עובדים או בין דורשי עבודה, בין השאר מחמת דתם, גזעם, לאומיותם וכו'.

יחד עם זאת, סעיף 15 א' לחוק שירות המדינה (מינויים) מקנה מתן עדיפות ("העדפה מתקנת") לעבודה בשירות המדינה לקבוצות מסוימות בקרב האוכלוסייה בישראל, ובהם בני האוכלוסייה הערבית, שלהם ייצוג נמוך ביותר במסגרת שירות המדינה.

בפס"ד של בית הדין לעבודה נקבע כי פרסום מכרז המיועד לבני העדה הדרוזית בלבד אינו מהווה אפליה פסולה והוא מבוסס בהוראות הדין והחלטות ממשלה: "אין למצוא בהעדפה המתקנת סתירה לעיקרון השוויון, כי אם ההיפך מכך, בהיותה של העדפה המתקנת מכוונת בדרך כלל לתיקון עיוות חברתי, שפגע בעיקרון השוויון. לכן העדפה מתקנת, אפילו שנראה כי היא פוגעת בשוויון בהיותה מעדיפה בני קבוצה מסוימת, הרי שבפועל נגזרת המדיניות הזו בדיוק מעיקרון השוויון והיא משמשת אמצעי להגשמתו".

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים