הטרדה מינית בעבודה

מהי הטרדה מינית?

על פי חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, הטרדה מינית היא אחת מחמש צורות התנהגות אסורות:

 1. סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני. כך למשל מעביד המאיים לפטר עובדת אם תסרב לקיים אתו יחסי מין.
 2. מעשה מגונה.
 3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני אף שהאדם שאליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין בהן. יחד עם זאת אין צורך להראות אי הסכמה במקרים הבאים:
  1 - ניצול של יחסי מרות בעבודה.
  2 - ניצול של יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול בקטין, בחסר ישע או במטופל. לדוגמה: עובד במעון המנצל יחסי תלות של מטופל.
 4. התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אף שהאדם שאליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין בהן.
  כך למשל התייחסות חוזרת לפן המיני במראהו של אדם, למרות הבהרותיו שהדבר מפריע לו.
 5. התייחסות מבזה או משפילה למינו או לנטייתו המינית של אדם בין אם הוא הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לאו.

 

כעקרון העובדת  צריכה  להראות שהיא אינה מסכימה  למעשה של הטרדה מינית אולם חובה זו לא תחול במקרים של סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני, התייחסות מבזה או משפילה וניצול של יחסי מרות בעבודה בין המטריד לבין המוטרד.

יצויין כי בהתאם לפסיקה כאשר מדובר ביחסי מרות בין עובדים הרי שיחסים אינטימיים בהסכמה מהווים עברת משמעת אף אם לא הוכח ניצול סמכות ולא הופר החוק למניעת הטרדה מינית.

בפס"ד מדינת ישראל נ' שחר לוי דובר בעובד מדינה אשר הועמד לדין משמעתי והואשם בהטרדה מינית. בית המשפט קבע כי גם אם קיים ספק בדבר ניצול סמכות מצד לוי, או שלא הוכח הדבר, הרי עדיין היו מעשיו של לוי התנהגות שאינה הולמת עובד מדינה, נוכח החשש לניגוד עניינים בין האחריות המקצועית של הממונה כלפי הכפופים לו לבין האינטרס הפרטי שלו ביחסיו עם העובדת ולפיכך יש לראות בהתנהגותו כהתנהגות בלתי הולמת. יצויין כי בית המשפט קבע שניגוד עניינים זה עלול גם לפגום באמון הציבור בשירות המדינה ועלול לשבש את אווירת העבודה במקום העבודה. בנוסף לכך עובדים אחרים עלולים לחשוש ממשוא פנים ומשיקולים זרים בעבודה.
לפיכך בית המשפט קבע כי התפתחות מערכת יחסים מסוג זה מחייבת או את ניתוק הקשר בין הממונה למזכירה או את ניתוק יחסי הכפיפות במילוי התפקיד (עש"ם 7113/02 מדינת ישראל נגד שחר לוי ).

 

לפסיקה בנושא לחץ

 
 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים