הודעת פיטורין

תאריך: ______

 

לכבוד ______________


 

הודעת פיטורים

הרינו להודיעך על הפסקת עבודתך בחברתנו החל מתאריך __________.

ניתנת לך בזאת הודעה מוקדמת לפיטורים של ________ ימים, כמתחייב על פי חוק/ההסכם בינינו.

עד לתאריך הנ"ל, הינך מתבקש להעביר את תפקידך בצורה מסודרת/עם זאת אינך נדרש לעבוד בחברה בתקופת ההודעה המוקדמת והחברה תשלם לך את שכרך הרגיל עבור תקופה זו, למעט תשלומים להחזרי הוצאות.

דמי הבראה בשיעור של ______ ו/או פדיון חופשה בגין ימי החופשה שלא נוצלו, ישולמו לך במועד תשלום שכר החודש האחרון לעבודתך.

פיצויי פיטורים ישולמו לך תוך 15 יום ממועד ניתוק יחסי העבודה ו/או מכתב לשחרור כספי הפיצויים הצבורים בקופת הגמל יועבר לקופה תוך 15 יום ממועד הפיטורים.

אנו מודים לך על תרומתך לחברה ומאחלים לך הצלחה בהמשך דרכך.

 

בכבוד רב

__________________

 

 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים