דמי הבראה חלקיים

דמי הבראה חלקיים

 

שאלה

אני עובד במקום עבודה פרטי כשנתיים ושבעה חודשים. בכל שנה שולמו בעבורי דמי הבראה במשכורת חודש יוני בגין שנת העבודה.

בעוד כחודש אני אמור לעזוב את מקום העבודה. האם המעביד מחויב לשלם לי דמי הבראה יחסיים גם עבור שמונת החודשים האחרונים לעבודתי? אם כן, מהו הסכום של דמי הבראה אותו אני אמור לקבל?

 

תשובה

צו ההרחבה בדבר תשלום דמי הבראה קובע כי עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה רק לאחר שהשלים את שנת העבודה הראשונה במקום עבודתו,  וכן שהעובד יהיה זכאי גם לחלק היחסי של דמי ההבראה עבור חלק מהשנה.

בהתאם לצו ההרחבה, עובד יהיה זכאי ל-6 ימי הבראה עבור שנת העבודה השנייה והשלישית לעבודה, כאשר שוויו של יום הבראה במגזר הפרטי החל מיום 1.7.08 הינו 331 ש"ח.

לפיכך, בתום תקופת העבודה תהיה זכאי לדמי הבראה גם עבור השנה האחרונה לעבודתך באופן יחסי. כלומר, תהיה זכאי ל-4 ימי הבראה עבור שמונת החודשים האחרונים לעבודתך, המגיעים לסך של 1,324 שקלים. 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים