האם ניתן לשלם לעובד דמי הבראה מידי חודש?

האם ניתן לשלם לעובד דמי הבראה מידי חודש?


 
שאלה

אני בעל עסק לצרכי צילום ומעסיק 2 עובדים. האם יש תוקף להסכם עבודה בו נקבע כי דמי ההבראה ישולמו לעובד מידי חודש?

 

תשובה

צו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש קובע, כי קצובת ההבראה תשולם לעובד באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה. כלומר מעביד רשאי לשלם את דמי ההבראה במועדים שונים ובלבד שהדבר נעשה בהסכמת העובד או בהתאם למקובל במקום העבודה.

לפיכך אין כל מניעה כי התשלום בגין דמי הבראה ישולם במהלך חודשי השנה ובלבד שהעובד הסכים מראש לתשלום בדרך זו.

יודגש כי יש לוודא שהסכום המשולם לעובד מידי חודש לא יהיה נמוך מהשיעורים שנקבעו לתשלום דמי הבראה באותו מועד ועפ"י הוותק של העובד במקום העבודה. 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים