מספר ימי ההבראה המגיעים לעובד

מספר ימי ההבראה המגיעים לעובד

 

צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה

ביום 18.6.2006 נחתם הסכם קיבוצי כללי בדבר תשלום דמי הבראה במגזר הפרטי ובו נקבע כי החל מיום 1.7.2006 מחיר יום הבראה יהיה 318 ₪ לכל יום הבראה. ביום 1.7.08 עודכן מחיר יום הבראה ל 331 ש"ח. החל מיום 1.7.09 מחיר יום הבראה הינו 340 ש"ח. החל מיום 1.7.11 עודכן מחיר יום הבראה ל 365 ש"ח.

להלן מספר ימי ההבראה להם זכאי עובד במשרה מלאה:

בתום שנת העבודה הראשונה

5 ימי הבראה.

עבור שנת העבודה השניה והשלישית

6 ימי הבראה לכל שנה.

עבור שנת העבודה הרביעית עד העשירית

7 ימי הבראה לכל שנה.

עבור שנת העבודה ה-11 עד ה-15

8 ימי הבראה לכל שנה.

עבור שנת העבודה ה-16 עד ה-19

9 ימי הבראה לכל שנה.

עבור שנת העבודה ה-20 ואילך

10 ימי הבראה לכל שנה.

  • לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת ההבראה באופן יחסי להיקף משרתם.
  • עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו. עובד, כאמור, יהיה זכאי גם לחלק היחסי עבור חלק מהשנה.

 

עובדים במגזר הציבורי

מחיר יום הבראה במגזר הציבורי החל מיום 1.6.2007 הינו 355 ש"ח. ביום 17.5.2009 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר חוזר, לפיו קצובת ההבראה, אשר תשולם לעובדים במגזר הציבורי לשנת 2009, תהיה בסך 383 ₪ ליום הבראה.

סיכום מספר ימי ההבראה להם זכאים עובדים

שנות ותק

מגזר פרטי

עובדי מדינה

עובדי מרכז
שלטון מקומי

1

5

7

9

2

6

7

9

3

6

7

9

4

7

8

9

5

7

8

9

6

7

8

9

7

7

8

9

8

7

8

9

9

7

8

9

10

7

8

9

11

8

10

10

12

8

10

10

13

8

10

10

14

8

10

10

15

8

10

10

16

9

11

11

17

9

11

11

18

9

11

11

19

9

11

11

20

10

12

12

21

10

12

12

22

10

12

12

23

10

12

12

24

10

12

12

25 ומעלה

10

13

13

  • עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו. עובד, כאמור, יהיה זכאי גם לחלק היחסי בעבור חלק מהשנה.
  • עובדים במשרה חלקית תשולם קצובת הבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים