זכויות נשים בהריון

הצגת # 
כותרת כניסות
היעדרות לצורך הנקה 1711
שעת הנקה לעובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום 1638
העדרות עקב טיפולי הפריה חוץ גופית 1670
פיטורין עקב טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית 1601
מספר ימי ההיעדרות עקב טיפולי פוריות 1762
הארכת חופשת הלידה 1932
חופשה ללא תשלום לאחר הלידה 1822
היעדרות לצורך בדיקות שגרתיות במהלך ההריון 2019
חופשת לידה לאב 2000
התפטרות אב לצורך טיפול בילד 1843
אורך חופשת הלידה בלידת תאומים 2446
זכויות עובדת שילדה שלישיה 2148
זכויות אם מאמצת 1709
חובת העובדת לספר על הריונה בראיון עבודה 1925
צבירת זכויות בחופשת הלידה 2034
פיטורים לאחר חופשת לידה 1538
תנאי זכאות לדמי אבטלה 1829
תנאי זכאות לדמי לידה 1824
זכאות לדמי אבטלה ליולדת שהתפטרה מהעבודה 2282
גמלת שמירת הריון 1863
הוצאות הסעתה של יולדת 1997
האם חופשת הלידה פוגעת ברציפות בעבודה לצורך פיצויים? 1861
מועד ההודעה על ההריון והגבלות על עבודה בהריון 1703
שמירת הריון 1783
זכויות עובדת שהפילה 1963
פיטורים בהריון 1953
היעדרות מהעבודה עקב בדיקות מי שפיר 2256

נתונים נוספים