זכויות נשים בהריון

הצגת # 
כותרת כניסות
היעדרות לצורך הנקה 1337
שעת הנקה לעובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום 1297
העדרות עקב טיפולי הפריה חוץ גופית 1306
פיטורין עקב טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית 1187
מספר ימי ההיעדרות עקב טיפולי פוריות 1404
הארכת חופשת הלידה 1567
חופשה ללא תשלום לאחר הלידה 1465
היעדרות לצורך בדיקות שגרתיות במהלך ההריון 1663
חופשת לידה לאב 1594
התפטרות אב לצורך טיפול בילד 1486
אורך חופשת הלידה בלידת תאומים 2133
זכויות עובדת שילדה שלישיה 1819
זכויות אם מאמצת 1365
חובת העובדת לספר על הריונה בראיון עבודה 1604
צבירת זכויות בחופשת הלידה 1723
פיטורים לאחר חופשת לידה 1244
תנאי זכאות לדמי אבטלה 1521
תנאי זכאות לדמי לידה 1517
זכאות לדמי אבטלה ליולדת שהתפטרה מהעבודה 1974
גמלת שמירת הריון 1558
הוצאות הסעתה של יולדת 1700
האם חופשת הלידה פוגעת ברציפות בעבודה לצורך פיצויים? 1563
מועד ההודעה על ההריון והגבלות על עבודה בהריון 1429
שמירת הריון 1474
זכויות עובדת שהפילה 1662
פיטורים בהריון 1632
היעדרות מהעבודה עקב בדיקות מי שפיר 1930

נתונים נוספים