זכויות נשים בהריון

הצגת # 
כותרת כניסות
היעדרות לצורך הנקה 2120
שעת הנקה לעובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום 2032
העדרות עקב טיפולי הפריה חוץ גופית 2059
פיטורין עקב טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית 2000
מספר ימי ההיעדרות עקב טיפולי פוריות 2137
הארכת חופשת הלידה 2322
חופשה ללא תשלום לאחר הלידה 2206
היעדרות לצורך בדיקות שגרתיות במהלך ההריון 2422
חופשת לידה לאב 2391
התפטרות אב לצורך טיפול בילד 2225
אורך חופשת הלידה בלידת תאומים 2776
זכויות עובדת שילדה שלישיה 2488
זכויות אם מאמצת 2027
חובת העובדת לספר על הריונה בראיון עבודה 2263
צבירת זכויות בחופשת הלידה 2372
פיטורים לאחר חופשת לידה 1887
תנאי זכאות לדמי אבטלה 2179
תנאי זכאות לדמי לידה 2150
זכאות לדמי אבטלה ליולדת שהתפטרה מהעבודה 2658
גמלת שמירת הריון 2222
הוצאות הסעתה של יולדת 2374
האם חופשת הלידה פוגעת ברציפות בעבודה לצורך פיצויים? 2227
מועד ההודעה על ההריון והגבלות על עבודה בהריון 2089
שמירת הריון 2142
זכויות עובדת שהפילה 2373
פיטורים בהריון 2311
היעדרות מהעבודה עקב בדיקות מי שפיר 2618

נתונים נוספים