זכויות נשים בהריון

הצגת # 
כותרת כניסות
היעדרות לצורך הנקה 1079
שעת הנקה לעובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום 1009
העדרות עקב טיפולי הפריה חוץ גופית 1069
פיטורין עקב טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית 920
מספר ימי ההיעדרות עקב טיפולי פוריות 1133
הארכת חופשת הלידה 1254
חופשה ללא תשלום לאחר הלידה 1188
היעדרות לצורך בדיקות שגרתיות במהלך ההריון 1354
חופשת לידה לאב 1327
התפטרות אב לצורך טיפול בילד 1209
אורך חופשת הלידה בלידת תאומים 1836
זכויות עובדת שילדה שלישיה 1473
זכויות אם מאמצת 1145
חובת העובדת לספר על הריונה בראיון עבודה 1295
צבירת זכויות בחופשת הלידה 1382
פיטורים לאחר חופשת לידה 1008
תנאי זכאות לדמי אבטלה 1299
תנאי זכאות לדמי לידה 1287
זכאות לדמי אבטלה ליולדת שהתפטרה מהעבודה 1683
גמלת שמירת הריון 1300
הוצאות הסעתה של יולדת 1521
האם חופשת הלידה פוגעת ברציפות בעבודה לצורך פיצויים? 1195
מועד ההודעה על ההריון והגבלות על עבודה בהריון 1149
שמירת הריון 1187
זכויות עובדת שהפילה 1346
פיטורים בהריון 1353
היעדרות מהעבודה עקב בדיקות מי שפיר 1680

נתונים נוספים