זכויות נשים בהריון

הצגת # 
כותרת כניסות
היעדרות לצורך הנקה 1492
שעת הנקה לעובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום 1432
העדרות עקב טיפולי הפריה חוץ גופית 1454
פיטורין עקב טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית 1370
מספר ימי ההיעדרות עקב טיפולי פוריות 1548
הארכת חופשת הלידה 1707
חופשה ללא תשלום לאחר הלידה 1613
היעדרות לצורך בדיקות שגרתיות במהלך ההריון 1797
חופשת לידה לאב 1756
התפטרות אב לצורך טיפול בילד 1644
אורך חופשת הלידה בלידת תאומים 2274
זכויות עובדת שילדה שלישיה 1970
זכויות אם מאמצת 1534
חובת העובדת לספר על הריונה בראיון עבודה 1767
צבירת זכויות בחופשת הלידה 1863
פיטורים לאחר חופשת לידה 1378
תנאי זכאות לדמי אבטלה 1671
תנאי זכאות לדמי לידה 1665
זכאות לדמי אבטלה ליולדת שהתפטרה מהעבודה 2113
גמלת שמירת הריון 1700
הוצאות הסעתה של יולדת 1836
האם חופשת הלידה פוגעת ברציפות בעבודה לצורך פיצויים? 1710
מועד ההודעה על ההריון והגבלות על עבודה בהריון 1552
שמירת הריון 1614
זכויות עובדת שהפילה 1800
פיטורים בהריון 1791
היעדרות מהעבודה עקב בדיקות מי שפיר 2082

נתונים נוספים