זכויות נשים בהריון

הצגת # 
כותרת כניסות
היעדרות לצורך הנקה 1925
שעת הנקה לעובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום 1846
העדרות עקב טיפולי הפריה חוץ גופית 1878
פיטורין עקב טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית 1810
מספר ימי ההיעדרות עקב טיפולי פוריות 1965
הארכת חופשת הלידה 2127
חופשה ללא תשלום לאחר הלידה 2016
היעדרות לצורך בדיקות שגרתיות במהלך ההריון 2230
חופשת לידה לאב 2206
התפטרות אב לצורך טיפול בילד 2056
אורך חופשת הלידה בלידת תאומים 2619
זכויות עובדת שילדה שלישיה 2327
זכויות אם מאמצת 1886
חובת העובדת לספר על הריונה בראיון עבודה 2102
צבירת זכויות בחופשת הלידה 2216
פיטורים לאחר חופשת לידה 1717
תנאי זכאות לדמי אבטלה 1995
תנאי זכאות לדמי לידה 1988
זכאות לדמי אבטלה ליולדת שהתפטרה מהעבודה 2470
גמלת שמירת הריון 2044
הוצאות הסעתה של יולדת 2187
האם חופשת הלידה פוגעת ברציפות בעבודה לצורך פיצויים? 2044
מועד ההודעה על ההריון והגבלות על עבודה בהריון 1908
שמירת הריון 1979
זכויות עובדת שהפילה 2176
פיטורים בהריון 2133
היעדרות מהעבודה עקב בדיקות מי שפיר 2449

נתונים נוספים