זכויות נשים בהריון

הצגת # 
כותרת כניסות
היעדרות לצורך הנקה 1613
שעת הנקה לעובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום 1543
העדרות עקב טיפולי הפריה חוץ גופית 1582
פיטורין עקב טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית 1500
מספר ימי ההיעדרות עקב טיפולי פוריות 1672
הארכת חופשת הלידה 1833
חופשה ללא תשלום לאחר הלידה 1734
היעדרות לצורך בדיקות שגרתיות במהלך ההריון 1924
חופשת לידה לאב 1904
התפטרות אב לצורך טיפול בילד 1752
אורך חופשת הלידה בלידת תאומים 2365
זכויות עובדת שילדה שלישיה 2063
זכויות אם מאמצת 1629
חובת העובדת לספר על הריונה בראיון עבודה 1858
צבירת זכויות בחופשת הלידה 1962
פיטורים לאחר חופשת לידה 1465
תנאי זכאות לדמי אבטלה 1756
תנאי זכאות לדמי לידה 1754
זכאות לדמי אבטלה ליולדת שהתפטרה מהעבודה 2207
גמלת שמירת הריון 1792
הוצאות הסעתה של יולדת 1928
האם חופשת הלידה פוגעת ברציפות בעבודה לצורך פיצויים? 1789
מועד ההודעה על ההריון והגבלות על עבודה בהריון 1637
שמירת הריון 1713
זכויות עובדת שהפילה 1892
פיטורים בהריון 1884
היעדרות מהעבודה עקב בדיקות מי שפיר 2180

נתונים נוספים