זכויות נשים בהריון

הצגת # 
כותרת כניסות
היעדרות לצורך הנקה 1208
שעת הנקה לעובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום 1137
העדרות עקב טיפולי הפריה חוץ גופית 1175
פיטורין עקב טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית 1019
מספר ימי ההיעדרות עקב טיפולי פוריות 1251
הארכת חופשת הלידה 1402
חופשה ללא תשלום לאחר הלידה 1322
היעדרות לצורך בדיקות שגרתיות במהלך ההריון 1472
חופשת לידה לאב 1463
התפטרות אב לצורך טיפול בילד 1351
אורך חופשת הלידה בלידת תאומים 1983
זכויות עובדת שילדה שלישיה 1639
זכויות אם מאמצת 1232
חובת העובדת לספר על הריונה בראיון עבודה 1454
צבירת זכויות בחופשת הלידה 1502
פיטורים לאחר חופשת לידה 1135
תנאי זכאות לדמי אבטלה 1408
תנאי זכאות לדמי לידה 1404
זכאות לדמי אבטלה ליולדת שהתפטרה מהעבודה 1848
גמלת שמירת הריון 1437
הוצאות הסעתה של יולדת 1613
האם חופשת הלידה פוגעת ברציפות בעבודה לצורך פיצויים? 1397
מועד ההודעה על ההריון והגבלות על עבודה בהריון 1251
שמירת הריון 1332
זכויות עובדת שהפילה 1487
פיטורים בהריון 1472
היעדרות מהעבודה עקב בדיקות מי שפיר 1801

נתונים נוספים