זכויות נשים בהריון

הצגת # 
כותרת כניסות
היעדרות לצורך הנקה 1127
שעת הנקה לעובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום 1050
העדרות עקב טיפולי הפריה חוץ גופית 1105
פיטורין עקב טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית 960
מספר ימי ההיעדרות עקב טיפולי פוריות 1185
הארכת חופשת הלידה 1305
חופשה ללא תשלום לאחר הלידה 1238
היעדרות לצורך בדיקות שגרתיות במהלך ההריון 1394
חופשת לידה לאב 1387
התפטרות אב לצורך טיפול בילד 1262
אורך חופשת הלידה בלידת תאומים 1889
זכויות עובדת שילדה שלישיה 1511
זכויות אם מאמצת 1182
חובת העובדת לספר על הריונה בראיון עבודה 1345
צבירת זכויות בחופשת הלידה 1430
פיטורים לאחר חופשת לידה 1060
תנאי זכאות לדמי אבטלה 1350
תנאי זכאות לדמי לידה 1331
זכאות לדמי אבטלה ליולדת שהתפטרה מהעבודה 1733
גמלת שמירת הריון 1356
הוצאות הסעתה של יולדת 1555
האם חופשת הלידה פוגעת ברציפות בעבודה לצורך פיצויים? 1263
מועד ההודעה על ההריון והגבלות על עבודה בהריון 1186
שמירת הריון 1243
זכויות עובדת שהפילה 1401
פיטורים בהריון 1402
היעדרות מהעבודה עקב בדיקות מי שפיר 1737

נתונים נוספים