זכויות נשים בהריון

הצגת # 
כותרת כניסות
היעדרות לצורך הנקה 1261
שעת הנקה לעובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום 1211
העדרות עקב טיפולי הפריה חוץ גופית 1224
פיטורין עקב טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית 1093
מספר ימי ההיעדרות עקב טיפולי פוריות 1308
הארכת חופשת הלידה 1486
חופשה ללא תשלום לאחר הלידה 1399
היעדרות לצורך בדיקות שגרתיות במהלך ההריון 1563
חופשת לידה לאב 1516
התפטרות אב לצורך טיפול בילד 1400
אורך חופשת הלידה בלידת תאומים 2044
זכויות עובדת שילדה שלישיה 1728
זכויות אם מאמצת 1284
חובת העובדת לספר על הריונה בראיון עבודה 1514
צבירת זכויות בחופשת הלידה 1627
פיטורים לאחר חופשת לידה 1179
תנאי זכאות לדמי אבטלה 1450
תנאי זכאות לדמי לידה 1453
זכאות לדמי אבטלה ליולדת שהתפטרה מהעבודה 1895
גמלת שמירת הריון 1484
הוצאות הסעתה של יולדת 1641
האם חופשת הלידה פוגעת ברציפות בעבודה לצורך פיצויים? 1489
מועד ההודעה על ההריון והגבלות על עבודה בהריון 1347
שמירת הריון 1389
זכויות עובדת שהפילה 1569
פיטורים בהריון 1533
היעדרות מהעבודה עקב בדיקות מי שפיר 1856

נתונים נוספים