זכויות נשים בהריון

הצגת # 
כותרת כניסות
היעדרות לצורך הנקה 1819
שעת הנקה לעובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום 1743
העדרות עקב טיפולי הפריה חוץ גופית 1778
פיטורין עקב טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית 1713
מספר ימי ההיעדרות עקב טיפולי פוריות 1872
הארכת חופשת הלידה 2031
חופשה ללא תשלום לאחר הלידה 1918
היעדרות לצורך בדיקות שגרתיות במהלך ההריון 2125
חופשת לידה לאב 2109
התפטרות אב לצורך טיפול בילד 1956
אורך חופשת הלידה בלידת תאומים 2537
זכויות עובדת שילדה שלישיה 2233
זכויות אם מאמצת 1793
חובת העובדת לספר על הריונה בראיון עבודה 2008
צבירת זכויות בחופשת הלידה 2124
פיטורים לאחר חופשת לידה 1618
תנאי זכאות לדמי אבטלה 1905
תנאי זכאות לדמי לידה 1897
זכאות לדמי אבטלה ליולדת שהתפטרה מהעבודה 2371
גמלת שמירת הריון 1952
הוצאות הסעתה של יולדת 2091
האם חופשת הלידה פוגעת ברציפות בעבודה לצורך פיצויים? 1949
מועד ההודעה על ההריון והגבלות על עבודה בהריון 1805
שמירת הריון 1882
זכויות עובדת שהפילה 2064
פיטורים בהריון 2034
היעדרות מהעבודה עקב בדיקות מי שפיר 2346

נתונים נוספים