זכויות נשים בהריון

הצגת # 
כותרת כניסות
היעדרות לצורך הנקה 1418
שעת הנקה לעובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום 1362
העדרות עקב טיפולי הפריה חוץ גופית 1381
פיטורין עקב טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית 1280
מספר ימי ההיעדרות עקב טיפולי פוריות 1480
הארכת חופשת הלידה 1636
חופשה ללא תשלום לאחר הלידה 1543
היעדרות לצורך בדיקות שגרתיות במהלך ההריון 1725
חופשת לידה לאב 1675
התפטרות אב לצורך טיפול בילד 1573
אורך חופשת הלידה בלידת תאומים 2202
זכויות עובדת שילדה שלישיה 1900
זכויות אם מאמצת 1441
חובת העובדת לספר על הריונה בראיון עבודה 1686
צבירת זכויות בחופשת הלידה 1796
פיטורים לאחר חופשת לידה 1311
תנאי זכאות לדמי אבטלה 1601
תנאי זכאות לדמי לידה 1590
זכאות לדמי אבטלה ליולדת שהתפטרה מהעבודה 2045
גמלת שמירת הריון 1626
הוצאות הסעתה של יולדת 1765
האם חופשת הלידה פוגעת ברציפות בעבודה לצורך פיצויים? 1634
מועד ההודעה על ההריון והגבלות על עבודה בהריון 1488
שמירת הריון 1539
זכויות עובדת שהפילה 1729
פיטורים בהריון 1717
היעדרות מהעבודה עקב בדיקות מי שפיר 2012

נתונים נוספים