זכויות נשים בהריון

הצגת # 
כותרת כניסות
היעדרות לצורך הנקה 1574
שעת הנקה לעובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום 1503
העדרות עקב טיפולי הפריה חוץ גופית 1544
פיטורין עקב טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית 1460
מספר ימי ההיעדרות עקב טיפולי פוריות 1630
הארכת חופשת הלידה 1788
חופשה ללא תשלום לאחר הלידה 1692
היעדרות לצורך בדיקות שגרתיות במהלך ההריון 1880
חופשת לידה לאב 1849
התפטרות אב לצורך טיפול בילד 1712
אורך חופשת הלידה בלידת תאומים 2334
זכויות עובדת שילדה שלישיה 2030
זכויות אם מאמצת 1597
חובת העובדת לספר על הריונה בראיון עבודה 1823
צבירת זכויות בחופשת הלידה 1928
פיטורים לאחר חופשת לידה 1434
תנאי זכאות לדמי אבטלה 1727
תנאי זכאות לדמי לידה 1723
זכאות לדמי אבטלה ליולדת שהתפטרה מהעבודה 2178
גמלת שמירת הריון 1763
הוצאות הסעתה של יולדת 1894
האם חופשת הלידה פוגעת ברציפות בעבודה לצורך פיצויים? 1764
מועד ההודעה על ההריון והגבלות על עבודה בהריון 1611
שמירת הריון 1681
זכויות עובדת שהפילה 1859
פיטורים בהריון 1853
היעדרות מהעבודה עקב בדיקות מי שפיר 2150

נתונים נוספים