מועד ההודעה על ההריון והגבלות על עבודה בהריון

בהתאם לחוק על העובדת להודיע  למעסיק על הריונה עד החודש החמישי .

עובדת המועסקת בעבודה עם חומרים מסוכנים או מקור חום, חייבת להודיע למעסיק על ההריון תוך 10 ימים מרגע שנודע לה עליו.
 

הגבלות על עבודה בהריון

  • אין להעסיק את העובדת בעבודה עם חומרים מסוכנים, או בעבודה מתמשכת בקרבה למקור חום. במידה והמעסיק איננו יכול למצוא עבור העובדת עבודה חלופית, היא זכאית לקבל גמלת שמירת הריון מהביטוח הלאומי.
  • אין להעסיק את העובדת יותר מ-6 ימים בשבוע, החל מהחודש החמישי ואילך.
  • אין להעסיק את העובדת בעבודת לילה, החל מהחודש החמישי, אם ביקשה העובדת בכתב שלא לעבוד בלילה.
  • אין להעסיק עובדת הרה בשעות נוספות, החל מהחודש החמישי, אלא אם העובדת הסכימה לכך והמציאה אישור רפואי למעביד הקובע כי אין מניעה להעסיקה בשעות נוספות.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים