האם חופשת הלידה פוגעת ברציפות בעבודה לצורך פיצויים?

שאלה
עבדתי 10 חודשים ויצאתי לחופשת לידה. האם במקרה זה אהיה זכאית לפיצויי פיטורין?

תשובה
עובדת שילדה תהיה זכאית לפיצויי פיטורין אם עבדה למעלה משנה ועזבה את העבודה בתוך 9 חודשים מיום הלידה לצורך טיפול בילד. סעיף 2(5) לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג-1963, קובע כי יראו רציפות בעבודה לעניין הזכות לפיצויי פיטורים, אפילו חלה בה הפסקה מחמת חופשה או פגרה שלא בשכר, שניתנו לעובד על פי חוק או בהסכמת המעביד.

תקופת חופשת הלידה היא בגדר פגרה שלא בשכר שניתנה לעובדת עפ"י חוק, לכן יציאת עובדת לחופשת לידה אינה מנתקת את הרציפות בעבודה לעניין הזכאות לפיצויי פיטורים.

לפיכך, אם תעזבי את מקום העבודה לצורך טיפול בילד, תהיי זכאית לפיצויי פיטורין (היות ועבדת - כולל חופשת הלידה – למעלה משנה).

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים