גמלת שמירת הריון

עובדת תהיה זכאית לגמלת שמירת הריון אם נתקיימו בה התנאים הבאים:

  1. תושבת ישראל
  2. עובדת שכירה או עצמאית, ששולמו בעדה דמי ביטוח בעד 6 חודשים לפחות מתוך 14 החודשים שקדמו ליום שהפסיקה את עבודתה עקב שמירת הריון.
  3. רופא מומחה למחלות נשים ולידה אישר בטופס מיוחד של הביטוח לאומי, שהאישה הייתה בשמירת הריון 30 יום רצופים לפחות.
  4. היא אינה מקבלת תשלום בגין שמירת הריון מגוף אחר. לשם קבלת גמלת ההריון על העובדת לצבור לפחות 30 ימי מחלה .


 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים