תנאי זכאות לדמי לידה

שאלה:
מהי תקופת העבודה הנדרשת לצורך זכאות לדמי לידה?

 
תשובה:
דמי לידה מרביים – עבור 14 שבועות (98 ימי זכאות) – ישולמו לעובדת שהפסיקה את עבודתה בזמן הריון שהסתיים בלידה, וששולמו בעדה דמי ביטוח לפני היום הקובע לפי הפירוט הבא:

10 חודשים מתוך 14 חודשים שלפני היום הקובע
או:
15 חודשים מתוך 22 החודשים שלפני היום הקובע

 

מחצית מדמי הלידה ישולמו אם שולמו בעדה דמי ביטוח בעבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני היום הקובע.

לעובדת עצמאית יובאו בחשבון תקופות העבודה שבעבורן שילמה דמי ביטוח.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים