חובת העובדת לספר על הריונה בראיון עבודה

אחת השאלות בהן מתלבטות נשים המחפשות עבודה, הינה האם לספר או לא לספר את עובדת הריונה במהלך ראיון העבודה.  מחד, העובדת חוששת שאם תספר על עובדת הריונה, ימנע המעביד מלקבל אותה לעבודה לאור הלידה הצפויה.  מאידך, הסתרת ההריון בראיון הקבלה עלולה לפגוע בחובת הגילוי כלפי המעביד ועלולה להתפרש כחוסר אמינות ויושר מצד העובדת.

 

חוק עבודת נשים קובע כי החל מחודש חמישי להריון חל איסור על המעסיק להעסיק עובדת בשעות נוספות, עבודת לילה ובמנוחה השבועית אלא אם העובדת הסכימה לכך בכתב והציגה בפני המעביד אישור רפואי שאין מניעה לעבוד בשעות אלו. מטרתו של הסעיף הינו להגן על העובדת בהריון מפני עבודתה מעבר לשעות העבודה הרגילות אולם עובדת שלא עובדת בשעות נוספות בעבודת לילה או במנוחה השבועית, אין כל חובה בחוק המחייבת אותה לספר על דבר ההריון.

 

עמדת בתי הדין לעבודה

סוגיה זו הגיעה לאחרונה לבית הדין לעבודה (פס"ד ארביב שרונה נ' פואמיקס בע"מ). בפס"ד זה דובר במועמדת לעבודה שלא סיפרה את עובדת הריונה בראיון העבודה. העובדת התחילה לעבוד אצל המעביד ומיד עם היוודע לו דבר ההריון פיטר את העובדת.

בדיון בבית הדין לא הכחיש המעביד את כעסו על כך שהמועמדת לעבודה הסתירה את דבר היותה בהריון, דבר שפורש על ידו כחוסר אמינות. לטענת המעביד הסתרת ההריון דומה למצב בו עובד מסתיר בראיון העבודה את כוונתו לצאת לחופשה ממושכת.

בית הדין דחה טענה זו של המעביד וקבע שיש שוני בין הסתרת העובדה שהאישה בהריון לבין הסתרת עובד שמסתיר בראיון העבודה את כוונתו לצאת לחופשה ממושכת. בית הדין קבע במפורש כי אישה אינה מחויבת לדווח למעביד בראיון העבודה על דבר היותה בהריון: "החוק אינו מחייב אישה לדווח למעביד דבר בשלביו הראשונים של הריונה בעת מועמדותה לעבודה, ממילא נאסר מכללא על מעביד לדרוש מהעובדת גילוי הריונה בעת "ראיון הקבלה לעבודה". אין לדרוש ממועמדת לעבודה סטנדרטים גבוהים ומחמירים יותר מזה שדרש החוק. התובעת היתה פטורה מלדווח בעת מועמדותה לעבודה אצל המעביד, על דבר ראשית הריונה, ולכן לאי הגילוי (ולהריונה) אסור היה ליתן כל משקל בעת שקילת הפסקת עבודתה או בעת כל קביעה אחרת של המעביד". 

לפיכך ובהתאם לפסק הדין עובדת רשאית שלא לגלות למעבידה את דבר תחילת הריונה, בעת ראיון העבודה והדבר לא ייחשב כהתנהגות שלא בתום לב מבחינתה.

למעביד מצידו אסור לשקול התנהגות זו בעת החלטה הקשורה לפיטורי העובדת. אם בכל זאת שקל וקשר המעביד בין הדברים – אפילו בחלקם – די בכך כדי לראותו כמי שפיטר את העובדת  ב"חוסר תום לב" ובמקרה זה תהיה זכאית העובדת לפיצוי כספי עקב פיטורין שלא כדין.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים