זכויות אם מאמצת

על פי החוק, תושב או תושבת ישראל שקיבלו לאימוץ ילד אחד או יותר עד גיל 10, זכאים לקבל את הקצבאות וההטבות הניתנות ליולדת. מטרת החוק להבטיח להורה ולילד תנאים נאותים ולפצות אותם על אובדן הכנסה עקב האימוץ.

  1. מענק להורה המאמץ – מי שקיבל לאימוץ ילד עד גיל 10 זכאי לקבל מענק (בדומה למענק לידה). יצוין, כי מי שמאמץ את ילדו של בן זוגו אינו זכאי למענק.
  2. דמי חופשה - עובד/ת שכיר/ה או עצמאי/ת שאימצו ילד עד גיל 10 ועקב כך הפסיקו את עבודתם, יהיו זכאים לדמי חופשה ובלבד ששילמו דמי ביטוח בתקופה הנדרשת בחוק.
  3. שעת הנקה לאם מאמצת - ביום 21/12/06 התפרסם ברשומות חוק עבודת נשים (תיקון מס' 32), התשס"ז-2006 (להלן - התיקון לחוק), המתקן את חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 (להלן: החוק). עפ"י סעיף 7(ג)3 לחוק, עובדת זכאית להיעדר מעבודתה, מתום חופשת הלידה עד תום ארבעה חדשים מאותו יום – שעה אחת ביום, בתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה (להלן - שעת הנקה). היעדרות זו היא בנוסף להפסקות עפ"י חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, ואין מנכים אותה משכר עבודה.
  4. התפטרות מהעבודה לצורך טיפול בילד - סעיף 7(א) לחוק פיצויי פיטורים קובע כי עובדת שהתפטרה, תוך 9 חודשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה, או אימצה ילד שטרם מלאו לו 13 שנה (ובלבד שניתן צוו אימוץ), יראו את התפטרותה, לעניין חוק זה, כפיטורים.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים