זכויות עובדת שילדה שלישיה

שאלה

מהם זכויותיה של עובדת  שילדה שלישיה?

 

תשובה

בהתאם לתיקון לחוק עבודת נשים חופשת הלידה הוארכה ל 14 שבועות ובלידה מרובת ילדים הוארכה חופשת הלידה בשלושה שבועות לכל ילד.

לפיכך תהיה זכאית לחופשת לידה של 20 שבועות.

 

בנוסף לכך העובדת תהיה זכאית לזכויות הבאות (בדומה לכל עובדת שילדה)

  1. איסור פיטורין - על המעביד נאסר לפטר את העובדת בחופשת הלידה ובמשך 60 יום לאחר חופשת הלידה וכן נאסר על מעסיק ליתן הודעת פיטורין בתקופות אלו.
  2. הארכת חופשת הלידה - בהתאם לחוק עבודת נשים עובדת שעבדה עד תחילת חופשת הלידה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לפחות 24 חודשים רצופים, רשאית להיעדר מהעבודה, מראשית השבוע השביעי שלאחר הלידה, מספר חודשים כרבע ממספר החודשים שבהם עבדה לפני חופשת הלידה, אך לא יותר מ-12 חודשים, וחלק של חודש לא יבוא במניין.
  3. שעת הנקה – סעיף 7(ג)(3) לחוק עבודת נשים קובע כי עובדת רשאית להעדר מעבודתה מתום חופשת הלידה עד תום ארבעה חודשים מאותו יום, שעה אחת ביום, בתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה.
  4. בנוסף לכך במידה והעובדת תחליט להתפטר מעבודתה, בתוך 9 חודשים מיום הלידה, לצורך טיפול בילד, תהיה זכאית לקבלת פיצויי פיטורין.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים