התפטרות אב לצורך טיפול בילד

אב המתפטר מעבודתו לצורך טיפול בילדו, עד תשעה חודשים מיום הלידה – זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר, וזאת במידה ועבד למעלה משנה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, ובלבד שבת זוגו לא ניצלה זכות זו.

בנוסף לאמור לעיל, על מנת שהאב יהיה זכאי לפיצויי פיטורים לפי סעיף 7 לחוק פיצויי פיטורין, אחד מהתנאים הבאים צריך להתקיים:

  1. בת הזוג הועסקה במשך לפחות 6 חודשים רצופים בסמוך ליום ההתפטרות של העובד.
  2. הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו.
  3. בת זוגו של העובד הייתה עובדת עצמאית במשך 12 חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום הלידה או בסמוך לפני קבלת הילד לאימוץ ולא הפסיקה את עיסוקה לצורך טיפול בילד.
     

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים