חופשת לידה לאב

שאלה

מהם התנאים על פיהם אב יוכל להחליף את בת זוגו בחלק מחופשת הלידה?

 

תשובה

בן הזוג יוכל לקבל חופשת לידה חלקית בכפוף לתנאים הבאים:

  1. בני הזוג צברו תקופת ביטוח כעובדים המזכה בדמי לידה. 
  2. חלפו לפחות ששה שבועות מיום הלידה.
  3. בת הזוג  חזרה לעבודתה ונתנה את הסכמתה בכתב לוותר על החלק היחסי של חופשת הלידה שנותרה לזכותה, לטובת בן זוג.
  4. בן הזוג הפסיק את העבודה לצורך חופשת הלידה ונטל חופשה של 21 ימים רצופים לפחות.

יצויין כי דמי הלידה בגין הימים להם זכאי הבעל יחושבו בהתאם למשכורתו ודמי הלידה להם זכאית האם יחושבו בהתאם לשכרה.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים