מספר ימי ההיעדרות עקב טיפולי פוריות

תקנות עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון) תשנ"א-1990, קובעות כי תקופת היעדרותה של עובדת, לא תעלה בכל סדרה של טיפולים בהפריה חוץ גופית (בין באשפוז ובין בטיפול אמבולטורי לרבות ימי מנוחה הכרוכים בסדרה זו) על:

  1. במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה של 5 ימים - 16 ימים.
  2. במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה של 6 ימים - 20 ימים.

בכל אופן, לא יהיו יותר מ- 4 סדרות טיפוליות בשנה.

דינה של היעדרות בשל טיפולי פוריות, לרבות הפריה חוץ-גופית, כדין היעדרות מפאת מחלה, דהיינו העובדת תהיה זכאית לדמי מחלה בגין תקופת ההיעדרות (במסגרת ימי המחלה שצברה עפ"י חוק דמי מחלה).

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים