שעת הנקה לעובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום

הזכות לשעת הנקה מתחילה מתום חופשת הלידה ומסתיימת לאחר 4 חודשים. לפיכך עובדת שהאריכה את חופשת הלידה עלולה להפסיד את זכותה לשעת הנקה אם תאריך את חופשת הלידה ביותר מ-4 חודשים. עובדת שחזרה לעבודה לאחר פחות מ-4 חודשים מיום שנסתיימה חופשת הלידה, תהיה זכאית ל"שעת הנקה" ממועד חזרתה לעבודה ועד תום 4 חודשים מתום חופשת הלידה.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים