פיטורין בסמוך לשירות מילואים

שאלה

קיבלתי צו קריאה לשירות מילואים של 21 יום.  יומיים לפני שירות המילואים נמסר לי על פיטורי ולפיכך לאחר שירות המילואים לא חזרתי לעבודה. מה באפשרותי לעשות?

 

תשובה

ס' 41 א' לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) קובע כי "לא יפטר בעל מפעל עובד בשל שירות במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו... ואם פיטרו בטלים הפיטורין".

ס' 41א(ד) קובע כי על בעל המפעל הראיה להוכיח שהפיטורין אינם קשורים לשירות המילואים.

בהתאם לחוק הנך רשאי לפנות לועדת התעסוקה שתבחן אם אכן הפיטורין נעשו עקב שירות המילואים ובמקרה כזה היא מוסמכת להטיל קנס כספי על המעביד.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים