מועד ההודעה על שירות מילואים

שאלה

מתי צריך עובד להודיע למעביד על שירות המילואים השנתי?

 

תשובה

כאשר עובד קיבל התראה של 60 יום לפחות מתאריך משלוח צו הקריאה לגבי שירות מילואים שנתי, עליו להודיע על כך תוך 7 ימים מיום קבלת הצו לבעל המפעל או לאחראי על כוח האדם במפעל. במידה והעובד לא היה מועסק במועד שקיבל את הצו, יודיע על קריאתו לשירות המילואים השנתי בתוך 7 ימים ממועד תחילת עבודתו במפעל. 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים