שירות מילואים בתום תקופת חוזה

שאלה

הועסקתי בחוזה לתקופה של 12 חודשים. לקראת תום תקופת החוזה נקראתי לשירות מילואים כאשר בפועל במועד שנקבע לסיום החוזה הייתי בשירות המילואים.  לטענת המעביד היות ומראש סוכם איתי על חוזה לתקופה של 12 חודשים, אין הוא חייב להחזיר אותי לעבודה בתום שירות המילואים. האם המעביד צודק?

 

תשובה

לא. בהתאם לחוק חיילים משוחררים אי חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה של שנים עשר חודשים או יותר מהווה פיטורין ולפיכך המעביד אינו רשאי לפטר את העובד אלא אם קיבל לכך היתר מאת וועדת התעסוקה.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים