גובה התשלום עבור ימי מילואים

כיצד מחשבים את התגמול עבור ימי המילואים, ומהו מועד התשלום?

התגמול בגין שירות מילואים משולם בהתאם להכנסה בשלושת החודשים שקדמו לחודש היציאה מהמילואים, חלקי 90, כפול מספר ימי המילואים.

בכל מקרה סך התגמול עבור ימי המילואים לא יהיה נמוך משכר המינימום ולא יהיה גבוה מ5 פעמים השכר הממוצע במשק. גובה התשלום למי שאינו עובד יהיה בהתאם לשכר המינימום.

התשלום עבור ימי המילואים ישולם על ידי המעסיק במועד בו נהוג לשלם את שכר העבודה הרגיל.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים