תשלום בגין ארוחות בענף הדפוס

שאלה

אני עובד בבית דפוס קטן כ 12 שעות ביום. האם המעביד אמור לשלם לי תוספת שכר בגין ארוחות?

 

תשובה

כן. בהתאם להסכם הקיבוצי בענף הדפוס, כל עובד שיעבוד מעל לשעתיים נוספות על המעביד לספק לו ארוחה או תמורתה בכסף.

במקרה שלך היות ואתה עובד למעלה מ-2 שעות נוספות, על המעביד לספק לך ארוחה או תמורתה בכסף.

יצוין כי בהתאם לצו ההרחבה, הסדר זה בדבר תשלום עבור הארוחה, יבוא במקום ההסדרים המוסכמים או הנהוגים במפעלים בקשר לעובדים שעות נוספות ולא בנוסף להם, ובלבד שלא יגרע מהסדרים עדיפים (במקרה שיחול הסדר עדיף – יחול ההסדר העדיף בלבד).

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים