היתר להעסקת עובד זר

חל איסור על העסקת "עובד זר" ללא קבלת היתר לכך מאת הממונה על יחידת הסמך לעובדים זרים במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. היתרים ניתנים למעסיקים בתחומי הבניין, החקלאות, התעשייה והסיעוד, העומדים בקריטריונים שנקבעו על ידי יחידת הסמך.

מעסיק שקיבל היתר להעסקת עובד זר חייב להסדיר במשרד הפנים את אשרת העבודה לעובד הזר שברצונו להעסיק. אם משרד הפנים יאשר את העסקת העובד, תוטבע בדרכונו של העובד אשרה על שמו של המעסיק.

העסקת עובד זר ללא היתר, או ללא שהוטבעה בדרכונו של העובד אשרת עבודה על שם המעסיק, מהווה עבירה פלילית שעונשה קנס או מאסר. כמו כן, העסקת העובד הזר בעבודה בענף שלא צוין בהיתר, או בעבודה שלא צוינה בבקשה לקבלת ההיתר, או ניוד העובד לעבודה אצל מעסיק אחר, מהווה הפרה של תנאי ההיתר ותביא לביטולו.

 

 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים