זכויות עובדים כללי

הצגת # 
כותרת כניסות
מדריך זכויות בעניין רכב ממקום העבודה 8081
זכויות עובדים בחו"ל 5594
היעדרות מהעבודה בשלג 2462
הפסקות בעבודה 2316
הפסקות לתפילה בעבודה 2561
ניכוי עלות נזקים שנגרמו לרכב המעביד 2570
ניכוי יתרת הלוואה שלקח עובד ממעביד 2370
שינוי חד צדדי בתנאי העבודה 2205
שעות נוספות לעובד במשרה חלקית 2798
תביעת עובד לגמול שעות נוספות 2149
נטל ההוכחה בתביעה לשעות נוספות 2192
הגמשת הכללים בתביעת עובד לשעות נוספות 2337
חישוב שעות נוספות לעובד במשרה חלקית 2587
תשלום טיפים בלבד למלצרים 2454
שעות נוספות למנהלים 2321
היעדרות עקב המצב הבטחוני 2251
המקרים בהם ניתן להגביל את חופש העיסוק של העובד 2292
העסקת בני נוער 2602
תביעת לשון הרע של עובד נגד מעבידו 2815
תביעה אישית של מנהלי החברה 2803
עישון במקום העבודה 2166
חיוב עובד בהפקדת ערובה לתשלום הוצאת הוצאות המעביד 2336
זכויות עובדים במקרה של פשיטת רגל 2464
הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) 2438
מהי תאונת עבודה 2343
סמכות מעביד להעביר עובד מתפקידו 2522
זכויות עובדים בזמן שביתה 2634
הגנה על עובדים במקרה של קשיים כלכליים של המעביד 2409
התנאים להכרה בפגיעת גב כתאונת עבודה 2326
פיטורים בחוסר תום לב ומשיקולים זרים 2837
חוזה העבודה 2855
זכאות שכר לעובד שנעדר עקב צום תשעה באב 2983
היעדרות מהעבודה בבחירות לרשויות המקומיות 3201
עריכת שימוע לעובד זמני ולעובד לתקופה קצובה 3376
עובד ששכרו משולם על בסיס עמלות בלבד 2465
טבלאות שכר מינימום 2239

נתונים נוספים