זכויות עובדים כללי

הצגת # 
כותרת כניסות
מדריך זכויות בעניין רכב ממקום העבודה 3822
זכויות עובדים בחו"ל 4326
היעדרות מהעבודה בשלג 1547
הפסקות בעבודה 1322
הפסקות לתפילה בעבודה 1510
ניכוי עלות נזקים שנגרמו לרכב המעביד 1589
ניכוי יתרת הלוואה שלקח עובד ממעביד 1487
שינוי חד צדדי בתנאי העבודה 1373
שעות נוספות לעובד במשרה חלקית 1931
תביעת עובד לגמול שעות נוספות 1436
נטל ההוכחה בתביעה לשעות נוספות 1390
הגמשת הכללים בתביעת עובד לשעות נוספות 1475
חישוב שעות נוספות לעובד במשרה חלקית 1756
תשלום טיפים בלבד למלצרים 1436
שעות נוספות למנהלים 1395
היעדרות עקב המצב הבטחוני 1327
המקרים בהם ניתן להגביל את חופש העיסוק של העובד 1350
העסקת בני נוער 1618
תביעת לשון הרע של עובד נגד מעבידו 1845
תביעה אישית של מנהלי החברה 1887
עישון במקום העבודה 1210
חיוב עובד בהפקדת ערובה לתשלום הוצאת הוצאות המעביד 1302
זכויות עובדים במקרה של פשיטת רגל 1456
הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) 1416
מהי תאונת עבודה 1285
סמכות מעביד להעביר עובד מתפקידו 1408
זכויות עובדים בזמן שביתה 1517
הגנה על עובדים במקרה של קשיים כלכליים של המעביד 1387
התנאים להכרה בפגיעת גב כתאונת עבודה 1389
פיטורים בחוסר תום לב ומשיקולים זרים 1820
חוזה העבודה 1800
זכאות שכר לעובד שנעדר עקב צום תשעה באב 2132
היעדרות מהעבודה בבחירות לרשויות המקומיות 2319
עריכת שימוע לעובד זמני ולעובד לתקופה קצובה 2246
עובד ששכרו משולם על בסיס עמלות בלבד 1564
טבלאות שכר מינימום 1334

נתונים נוספים