זכויות עובדים כללי

הצגת # 
כותרת כניסות
מדריך זכויות בעניין רכב ממקום העבודה 5779
זכויות עובדים בחו"ל 4984
היעדרות מהעבודה בשלג 1985
הפסקות בעבודה 1834
הפסקות לתפילה בעבודה 2056
ניכוי עלות נזקים שנגרמו לרכב המעביד 2082
ניכוי יתרת הלוואה שלקח עובד ממעביד 1899
שינוי חד צדדי בתנאי העבודה 1812
שעות נוספות לעובד במשרה חלקית 2365
תביעת עובד לגמול שעות נוספות 1777
נטל ההוכחה בתביעה לשעות נוספות 1770
הגמשת הכללים בתביעת עובד לשעות נוספות 1917
חישוב שעות נוספות לעובד במשרה חלקית 2177
תשלום טיפים בלבד למלצרים 1956
שעות נוספות למנהלים 1870
היעדרות עקב המצב הבטחוני 1784
המקרים בהם ניתן להגביל את חופש העיסוק של העובד 1828
העסקת בני נוער 2134
תביעת לשון הרע של עובד נגד מעבידו 2333
תביעה אישית של מנהלי החברה 2304
עישון במקום העבודה 1714
חיוב עובד בהפקדת ערובה לתשלום הוצאת הוצאות המעביד 1845
זכויות עובדים במקרה של פשיטת רגל 1965
הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) 1896
מהי תאונת עבודה 1823
סמכות מעביד להעביר עובד מתפקידו 1971
זכויות עובדים בזמן שביתה 2037
הגנה על עובדים במקרה של קשיים כלכליים של המעביד 1935
התנאים להכרה בפגיעת גב כתאונת עבודה 1888
פיטורים בחוסר תום לב ומשיקולים זרים 2322
חוזה העבודה 2367
זכאות שכר לעובד שנעדר עקב צום תשעה באב 2548
היעדרות מהעבודה בבחירות לרשויות המקומיות 2715
עריכת שימוע לעובד זמני ולעובד לתקופה קצובה 2879
עובד ששכרו משולם על בסיס עמלות בלבד 1997
טבלאות שכר מינימום 1770

נתונים נוספים