זכויות עובדים כללי

הצגת # 
כותרת כניסות
מדריך זכויות בעניין רכב ממקום העבודה 5183
זכויות עובדים בחו"ל 4741
היעדרות מהעבודה בשלג 1821
הפסקות בעבודה 1652
הפסקות לתפילה בעבודה 1868
ניכוי עלות נזקים שנגרמו לרכב המעביד 1919
ניכוי יתרת הלוואה שלקח עובד ממעביד 1727
שינוי חד צדדי בתנאי העבודה 1659
שעות נוספות לעובד במשרה חלקית 2210
תביעת עובד לגמול שעות נוספות 1646
נטל ההוכחה בתביעה לשעות נוספות 1604
הגמשת הכללים בתביעת עובד לשעות נוספות 1760
חישוב שעות נוספות לעובד במשרה חלקית 2007
תשלום טיפים בלבד למלצרים 1776
שעות נוספות למנהלים 1685
היעדרות עקב המצב הבטחוני 1609
המקרים בהם ניתן להגביל את חופש העיסוק של העובד 1650
העסקת בני נוער 1955
תביעת לשון הרע של עובד נגד מעבידו 2141
תביעה אישית של מנהלי החברה 2133
עישון במקום העבודה 1543
חיוב עובד בהפקדת ערובה לתשלום הוצאת הוצאות המעביד 1627
זכויות עובדים במקרה של פשיטת רגל 1788
הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) 1691
מהי תאונת עבודה 1611
סמכות מעביד להעביר עובד מתפקידו 1758
זכויות עובדים בזמן שביתה 1830
הגנה על עובדים במקרה של קשיים כלכליים של המעביד 1737
התנאים להכרה בפגיעת גב כתאונת עבודה 1724
פיטורים בחוסר תום לב ומשיקולים זרים 2134
חוזה העבודה 2178
זכאות שכר לעובד שנעדר עקב צום תשעה באב 2381
היעדרות מהעבודה בבחירות לרשויות המקומיות 2551
עריכת שימוע לעובד זמני ולעובד לתקופה קצובה 2657
עובד ששכרו משולם על בסיס עמלות בלבד 1819
טבלאות שכר מינימום 1596

נתונים נוספים