זכויות עובדים כללי

הצגת # 
כותרת כניסות
מדריך זכויות בעניין רכב ממקום העבודה 7017
זכויות עובדים בחו"ל 5410
היעדרות מהעבודה בשלג 2296
הפסקות בעבודה 2155
הפסקות לתפילה בעבודה 2390
ניכוי עלות נזקים שנגרמו לרכב המעביד 2400
ניכוי יתרת הלוואה שלקח עובד ממעביד 2205
שינוי חד צדדי בתנאי העבודה 2075
שעות נוספות לעובד במשרה חלקית 2657
תביעת עובד לגמול שעות נוספות 2020
נטל ההוכחה בתביעה לשעות נוספות 2047
הגמשת הכללים בתביעת עובד לשעות נוספות 2190
חישוב שעות נוספות לעובד במשרה חלקית 2446
תשלום טיפים בלבד למלצרים 2279
שעות נוספות למנהלים 2169
היעדרות עקב המצב הבטחוני 2082
המקרים בהם ניתן להגביל את חופש העיסוק של העובד 2122
העסקת בני נוער 2429
תביעת לשון הרע של עובד נגד מעבידו 2647
תביעה אישית של מנהלי החברה 2597
עישון במקום העבודה 2008
חיוב עובד בהפקדת ערובה לתשלום הוצאת הוצאות המעביד 2169
זכויות עובדים במקרה של פשיטת רגל 2287
הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) 2240
מהי תאונת עבודה 2157
סמכות מעביד להעביר עובד מתפקידו 2329
זכויות עובדים בזמן שביתה 2431
הגנה על עובדים במקרה של קשיים כלכליים של המעביד 2249
התנאים להכרה בפגיעת גב כתאונת עבודה 2166
פיטורים בחוסר תום לב ומשיקולים זרים 2653
חוזה העבודה 2684
זכאות שכר לעובד שנעדר עקב צום תשעה באב 2827
היעדרות מהעבודה בבחירות לרשויות המקומיות 3022
עריכת שימוע לעובד זמני ולעובד לתקופה קצובה 3196
עובד ששכרו משולם על בסיס עמלות בלבד 2299
טבלאות שכר מינימום 2069

נתונים נוספים