זכויות עובדים כללי

הצגת # 
כותרת כניסות
מדריך זכויות בעניין רכב ממקום העבודה 4829
זכויות עובדים בחו"ל 4616
היעדרות מהעבודה בשלג 1726
הפסקות בעבודה 1562
הפסקות לתפילה בעבודה 1760
ניכוי עלות נזקים שנגרמו לרכב המעביד 1827
ניכוי יתרת הלוואה שלקח עובד ממעביד 1650
שינוי חד צדדי בתנאי העבודה 1576
שעות נוספות לעובד במשרה חלקית 2129
תביעת עובד לגמול שעות נוספות 1574
נטל ההוכחה בתביעה לשעות נוספות 1532
הגמשת הכללים בתביעת עובד לשעות נוספות 1683
חישוב שעות נוספות לעובד במשרה חלקית 1933
תשלום טיפים בלבד למלצרים 1683
שעות נוספות למנהלים 1603
היעדרות עקב המצב הבטחוני 1517
המקרים בהם ניתן להגביל את חופש העיסוק של העובד 1545
העסקת בני נוער 1855
תביעת לשון הרע של עובד נגד מעבידו 2050
תביעה אישית של מנהלי החברה 2039
עישון במקום העבודה 1459
חיוב עובד בהפקדת ערובה לתשלום הוצאת הוצאות המעביד 1519
זכויות עובדים במקרה של פשיטת רגל 1706
הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) 1603
מהי תאונת עבודה 1521
סמכות מעביד להעביר עובד מתפקידו 1654
זכויות עובדים בזמן שביתה 1736
הגנה על עובדים במקרה של קשיים כלכליים של המעביד 1626
התנאים להכרה בפגיעת גב כתאונת עבודה 1631
פיטורים בחוסר תום לב ומשיקולים זרים 2036
חוזה העבודה 2072
זכאות שכר לעובד שנעדר עקב צום תשעה באב 2296
היעדרות מהעבודה בבחירות לרשויות המקומיות 2474
עריכת שימוע לעובד זמני ולעובד לתקופה קצובה 2535
עובד ששכרו משולם על בסיס עמלות בלבד 1738
טבלאות שכר מינימום 1511

נתונים נוספים