זכויות עובדים כללי

הצגת # 
כותרת כניסות
מדריך זכויות בעניין רכב ממקום העבודה 6347
זכויות עובדים בחו"ל 5150
היעדרות מהעבודה בשלג 2100
הפסקות בעבודה 1959
הפסקות לתפילה בעבודה 2180
ניכוי עלות נזקים שנגרמו לרכב המעביד 2207
ניכוי יתרת הלוואה שלקח עובד ממעביד 2015
שינוי חד צדדי בתנאי העבודה 1911
שעות נוספות לעובד במשרה חלקית 2478
תביעת עובד לגמול שעות נוספות 1866
נטל ההוכחה בתביעה לשעות נוספות 1874
הגמשת הכללים בתביעת עובד לשעות נוספות 2021
חישוב שעות נוספות לעובד במשרה חלקית 2280
תשלום טיפים בלבד למלצרים 2074
שעות נוספות למנהלים 1985
היעדרות עקב המצב הבטחוני 1899
המקרים בהם ניתן להגביל את חופש העיסוק של העובד 1934
העסקת בני נוער 2242
תביעת לשון הרע של עובד נגד מעבידו 2456
תביעה אישית של מנהלי החברה 2417
עישון במקום העבודה 1823
חיוב עובד בהפקדת ערובה לתשלום הוצאת הוצאות המעביד 1966
זכויות עובדים במקרה של פשיטת רגל 2088
הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) 2026
מהי תאונת עבודה 1951
סמכות מעביד להעביר עובד מתפקידו 2103
זכויות עובדים בזמן שביתה 2191
הגנה על עובדים במקרה של קשיים כלכליים של המעביד 2052
התנאים להכרה בפגיעת גב כתאונת עבודה 1989
פיטורים בחוסר תום לב ומשיקולים זרים 2438
חוזה העבודה 2495
זכאות שכר לעובד שנעדר עקב צום תשעה באב 2656
היעדרות מהעבודה בבחירות לרשויות המקומיות 2828
עריכת שימוע לעובד זמני ולעובד לתקופה קצובה 2990
עובד ששכרו משולם על בסיס עמלות בלבד 2108
טבלאות שכר מינימום 1877

נתונים נוספים