זכויות עובדים כללי

הצגת # 
כותרת כניסות
מדריך זכויות בעניין רכב ממקום העבודה 6663
זכויות עובדים בחו"ל 5283
היעדרות מהעבודה בשלג 2194
הפסקות בעבודה 2052
הפסקות לתפילה בעבודה 2282
ניכוי עלות נזקים שנגרמו לרכב המעביד 2299
ניכוי יתרת הלוואה שלקח עובד ממעביד 2104
שינוי חד צדדי בתנאי העבודה 1995
שעות נוספות לעובד במשרה חלקית 2566
תביעת עובד לגמול שעות נוספות 1940
נטל ההוכחה בתביעה לשעות נוספות 1954
הגמשת הכללים בתביעת עובד לשעות נוספות 2102
חישוב שעות נוספות לעובד במשרה חלקית 2365
תשלום טיפים בלבד למלצרים 2169
שעות נוספות למנהלים 2072
היעדרות עקב המצב הבטחוני 1986
המקרים בהם ניתן להגביל את חופש העיסוק של העובד 2016
העסקת בני נוער 2333
תביעת לשון הרע של עובד נגד מעבידו 2541
תביעה אישית של מנהלי החברה 2498
עישון במקום העבודה 1913
חיוב עובד בהפקדת ערובה לתשלום הוצאת הוצאות המעביד 2063
זכויות עובדים במקרה של פשיטת רגל 2183
הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) 2121
מהי תאונת עבודה 2047
סמכות מעביד להעביר עובד מתפקידו 2217
זכויות עובדים בזמן שביתה 2306
הגנה על עובדים במקרה של קשיים כלכליים של המעביד 2143
התנאים להכרה בפגיעת גב כתאונת עבודה 2082
פיטורים בחוסר תום לב ומשיקולים זרים 2549
חוזה העבודה 2585
זכאות שכר לעובד שנעדר עקב צום תשעה באב 2738
היעדרות מהעבודה בבחירות לרשויות המקומיות 2915
עריכת שימוע לעובד זמני ולעובד לתקופה קצובה 3085
עובד ששכרו משולם על בסיס עמלות בלבד 2199
טבלאות שכר מינימום 1966

נתונים נוספים