זכויות עובדים כללי

הצגת # 
כותרת כניסות
מדריך זכויות בעניין רכב ממקום העבודה 4487
זכויות עובדים בחו"ל 4516
היעדרות מהעבודה בשלג 1648
הפסקות בעבודה 1460
הפסקות לתפילה בעבודה 1660
ניכוי עלות נזקים שנגרמו לרכב המעביד 1729
ניכוי יתרת הלוואה שלקח עובד ממעביד 1584
שינוי חד צדדי בתנאי העבודה 1503
שעות נוספות לעובד במשרה חלקית 2053
תביעת עובד לגמול שעות נוספות 1512
נטל ההוכחה בתביעה לשעות נוספות 1476
הגמשת הכללים בתביעת עובד לשעות נוספות 1593
חישוב שעות נוספות לעובד במשרה חלקית 1865
תשלום טיפים בלבד למלצרים 1593
שעות נוספות למנהלים 1516
היעדרות עקב המצב הבטחוני 1440
המקרים בהם ניתן להגביל את חופש העיסוק של העובד 1453
העסקת בני נוער 1775
תביעת לשון הרע של עובד נגד מעבידו 1974
תביעה אישית של מנהלי החברה 1970
עישון במקום העבודה 1362
חיוב עובד בהפקדת ערובה לתשלום הוצאת הוצאות המעביד 1429
זכויות עובדים במקרה של פשיטת רגל 1604
הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) 1531
מהי תאונת עבודה 1416
סמכות מעביד להעביר עובד מתפקידו 1543
זכויות עובדים בזמן שביתה 1631
הגנה על עובדים במקרה של קשיים כלכליים של המעביד 1522
התנאים להכרה בפגיעת גב כתאונת עבודה 1540
פיטורים בחוסר תום לב ומשיקולים זרים 1941
חוזה העבודה 1956
זכאות שכר לעובד שנעדר עקב צום תשעה באב 2227
היעדרות מהעבודה בבחירות לרשויות המקומיות 2404
עריכת שימוע לעובד זמני ולעובד לתקופה קצובה 2427
עובד ששכרו משולם על בסיס עמלות בלבד 1669
טבלאות שכר מינימום 1408

נתונים נוספים