זכויות עובדים כללי

הצגת # 
כותרת כניסות
מדריך זכויות בעניין רכב ממקום העבודה 3519
זכויות עובדים בחו"ל 4249
היעדרות מהעבודה בשלג 1507
הפסקות בעבודה 1269
הפסקות לתפילה בעבודה 1460
ניכוי עלות נזקים שנגרמו לרכב המעביד 1535
ניכוי יתרת הלוואה שלקח עובד ממעביד 1446
שינוי חד צדדי בתנאי העבודה 1325
שעות נוספות לעובד במשרה חלקית 1874
תביעת עובד לגמול שעות נוספות 1393
נטל ההוכחה בתביעה לשעות נוספות 1348
הגמשת הכללים בתביעת עובד לשעות נוספות 1417
חישוב שעות נוספות לעובד במשרה חלקית 1699
תשלום טיפים בלבד למלצרים 1391
שעות נוספות למנהלים 1345
היעדרות עקב המצב הבטחוני 1278
המקרים בהם ניתן להגביל את חופש העיסוק של העובד 1304
העסקת בני נוער 1545
תביעת לשון הרע של עובד נגד מעבידו 1793
תביעה אישית של מנהלי החברה 1781
עישון במקום העבודה 1161
חיוב עובד בהפקדת ערובה לתשלום הוצאת הוצאות המעביד 1228
זכויות עובדים במקרה של פשיטת רגל 1405
הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) 1346
מהי תאונת עבודה 1225
סמכות מעביד להעביר עובד מתפקידו 1368
זכויות עובדים בזמן שביתה 1438
הגנה על עובדים במקרה של קשיים כלכליים של המעביד 1341
התנאים להכרה בפגיעת גב כתאונת עבודה 1350
פיטורים בחוסר תום לב ומשיקולים זרים 1769
חוזה העבודה 1732
זכאות שכר לעובד שנעדר עקב צום תשעה באב 2079
היעדרות מהעבודה בבחירות לרשויות המקומיות 2275
עריכת שימוע לעובד זמני ולעובד לתקופה קצובה 2177
עובד ששכרו משולם על בסיס עמלות בלבד 1511
טבלאות שכר מינימום 1274

נתונים נוספים