זכויות עובדים כללי

הצגת # 
כותרת כניסות
מדריך זכויות בעניין רכב ממקום העבודה 5930
זכויות עובדים בחו"ל 5041
היעדרות מהעבודה בשלג 2020
הפסקות בעבודה 1875
הפסקות לתפילה בעבודה 2090
ניכוי עלות נזקים שנגרמו לרכב המעביד 2120
ניכוי יתרת הלוואה שלקח עובד ממעביד 1933
שינוי חד צדדי בתנאי העבודה 1846
שעות נוספות לעובד במשרה חלקית 2398
תביעת עובד לגמול שעות נוספות 1805
נטל ההוכחה בתביעה לשעות נוספות 1802
הגמשת הכללים בתביעת עובד לשעות נוספות 1947
חישוב שעות נוספות לעובד במשרה חלקית 2207
תשלום טיפים בלבד למלצרים 1994
שעות נוספות למנהלים 1902
היעדרות עקב המצב הבטחוני 1817
המקרים בהם ניתן להגביל את חופש העיסוק של העובד 1862
העסקת בני נוער 2165
תביעת לשון הרע של עובד נגד מעבידו 2370
תביעה אישית של מנהלי החברה 2338
עישון במקום העבודה 1744
חיוב עובד בהפקדת ערובה לתשלום הוצאת הוצאות המעביד 1882
זכויות עובדים במקרה של פשיטת רגל 2007
הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) 1934
מהי תאונת עבודה 1861
סמכות מעביד להעביר עובד מתפקידו 2014
זכויות עובדים בזמן שביתה 2086
הגנה על עובדים במקרה של קשיים כלכליים של המעביד 1977
התנאים להכרה בפגיעת גב כתאונת עבודה 1921
פיטורים בחוסר תום לב ומשיקולים זרים 2363
חוזה העבודה 2410
זכאות שכר לעובד שנעדר עקב צום תשעה באב 2582
היעדרות מהעבודה בבחירות לרשויות המקומיות 2749
עריכת שימוע לעובד זמני ולעובד לתקופה קצובה 2916
עובד ששכרו משולם על בסיס עמלות בלבד 2031
טבלאות שכר מינימום 1803

נתונים נוספים