זכויות עובדים כללי

הצגת # 
כותרת כניסות
מדריך זכויות בעניין רכב ממקום העבודה 4240
זכויות עובדים בחו"ל 4446
היעדרות מהעבודה בשלג 1600
הפסקות בעבודה 1373
הפסקות לתפילה בעבודה 1567
ניכוי עלות נזקים שנגרמו לרכב המעביד 1680
ניכוי יתרת הלוואה שלקח עובד ממעביד 1547
שינוי חד צדדי בתנאי העבודה 1438
שעות נוספות לעובד במשרה חלקית 1998
תביעת עובד לגמול שעות נוספות 1484
נטל ההוכחה בתביעה לשעות נוספות 1447
הגמשת הכללים בתביעת עובד לשעות נוספות 1542
חישוב שעות נוספות לעובד במשרה חלקית 1831
תשלום טיפים בלבד למלצרים 1531
שעות נוספות למנהלים 1459
היעדרות עקב המצב הבטחוני 1394
המקרים בהם ניתן להגביל את חופש העיסוק של העובד 1408
העסקת בני נוער 1715
תביעת לשון הרע של עובד נגד מעבידו 1917
תביעה אישית של מנהלי החברה 1923
עישון במקום העבודה 1278
חיוב עובד בהפקדת ערובה לתשלום הוצאת הוצאות המעביד 1379
זכויות עובדים במקרה של פשיטת רגל 1529
הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) 1486
מהי תאונת עבודה 1334
סמכות מעביד להעביר עובד מתפקידו 1452
זכויות עובדים בזמן שביתה 1578
הגנה על עובדים במקרה של קשיים כלכליים של המעביד 1454
התנאים להכרה בפגיעת גב כתאונת עבודה 1488
פיטורים בחוסר תום לב ומשיקולים זרים 1879
חוזה העבודה 1882
זכאות שכר לעובד שנעדר עקב צום תשעה באב 2178
היעדרות מהעבודה בבחירות לרשויות המקומיות 2369
עריכת שימוע לעובד זמני ולעובד לתקופה קצובה 2326
עובד ששכרו משולם על בסיס עמלות בלבד 1614
טבלאות שכר מינימום 1367

נתונים נוספים