זכויות עובדים כללי

הצגת # 
כותרת כניסות
מדריך זכויות בעניין רכב ממקום העבודה 5501
זכויות עובדים בחו"ל 4867
היעדרות מהעבודה בשלג 1910
הפסקות בעבודה 1753
הפסקות לתפילה בעבודה 1971
ניכוי עלות נזקים שנגרמו לרכב המעביד 2008
ניכוי יתרת הלוואה שלקח עובד ממעביד 1815
שינוי חד צדדי בתנאי העבודה 1742
שעות נוספות לעובד במשרה חלקית 2294
תביעת עובד לגמול שעות נוספות 1718
נטל ההוכחה בתביעה לשעות נוספות 1698
הגמשת הכללים בתביעת עובד לשעות נוספות 1845
חישוב שעות נוספות לעובד במשרה חלקית 2098
תשלום טיפים בלבד למלצרים 1876
שעות נוספות למנהלים 1785
היעדרות עקב המצב הבטחוני 1703
המקרים בהם ניתן להגביל את חופש העיסוק של העובד 1756
העסקת בני נוער 2057
תביעת לשון הרע של עובד נגד מעבידו 2241
תביעה אישית של מנהלי החברה 2224
עישון במקום העבודה 1637
חיוב עובד בהפקדת ערובה לתשלום הוצאת הוצאות המעביד 1751
זכויות עובדים במקרה של פשיטת רגל 1886
הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) 1803
מהי תאונת עבודה 1726
סמכות מעביד להעביר עובד מתפקידו 1874
זכויות עובדים בזמן שביתה 1943
הגנה על עובדים במקרה של קשיים כלכליים של המעביד 1848
התנאים להכרה בפגיעת גב כתאונת עבודה 1808
פיטורים בחוסר תום לב ומשיקולים זרים 2234
חוזה העבודה 2284
זכאות שכר לעובד שנעדר עקב צום תשעה באב 2462
היעדרות מהעבודה בבחירות לרשויות המקומיות 2634
עריכת שימוע לעובד זמני ולעובד לתקופה קצובה 2784
עובד ששכרו משולם על בסיס עמלות בלבד 1917
טבלאות שכר מינימום 1692

נתונים נוספים