חיוב עובד בהפקדת ערובה לתשלום הוצאת הוצאות המעביד

לעיתים עובדים מגישים תביעה נגד המעביד כשלבסוף מתברר שהתביעה היא תביעת סרק שדינה להידחות.

בתי הדין לעבודה קבעו קריטריונים בהם ניתן יהיה לחייב את התובע (העובד) בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות הנתבעת (המעביד).

ככלל זכות הגישה לערכאות היא זכות יסוד וכדברי בית המשפט העליון "הכל מסכימים כי המדובר הוא בזכות מן המעלה העליונה... זכות הגישה לבית המשפט אין היא זכות יסוד במובנו הרגיל של המושג זכות – יסוד. שייכת היא למסדר נורמות אחר בשיטת המשפט. ניתן לומר – וכך אומר אני – כי נעלה היא על זכות יסוד. לא עוד, אלא שקיומה הוא תנאי הכרחי וחיוני לקיומן של שאר זכויות היסוד (ע"א 733/95 ארפל אלומניום בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ , פ"ד נא (3) 577).

יחד עם זאת ככל זכות, גם זכות הגישה לערכאות אינה זכות מוחלטת, ויש לאזן בינה לבין אינטרסים אחרים, לרבות האינטרס של הצד השני שלא להיות מוטרד ללא סוף, או אינטרס הנתבע כי לא ייצא בחסרון כיס אם תידחה התביעה נגדו.

לגבי חיוב עובד במתן ערובה נקבע כי "אין זו דרכו של בית הדין לעבודה לחייב תובע במתן ערובה ועל ידי כך להכביד על מימוש זכויות (דב"ע לג / 31 – 3 יוסף סבתי סבאח ואח' נ' ג' פרץ בן גיאת ואח' , פד"ע ד' 309).

בע"ע 1064/00 קיניאנג'וי נ' אוליצקי עבודות עפר כבישים ופיתוח בע"מ, עבודה ארצי לג (52) 24 התווה בית הדין הארצי לעבודה קווים מנחים בכל הנוגע לחיוב תובע שהוא עובד זר להפקיד ערובה להבטחת הוצאות הנתבעת. נקבע כי עובד זר יחוייב בהפקדת ערובה באותם מקרים בהם הושתו על העובד הזר בעבר הוצאות משפט או חיובים אחרים אותם לא פרע, או שעל פניו הוכיח המעסיק שיגרם לו נזק של ממש כתוצאה מהגשת התובענה או שהתובענה מופרכת על פניה.

בע"ע 1424/02 פתחי אבו נסאר נ' SAINT PETER IN GALLICANTU  עבודה ארצי לג (54) 38 קבע בית הדין כי חיוב בעל דין בהפקדת ערובה כאשר אותו בעל דין לא פרע חיוב קודם בהוצאות שהוטל עליו, גם כאשר מדובר בבעל דין שהוא תושב ישראל. עוד נקבע בפסק הדין כי על בית הדין לבחון אם קיימות אפשרויות חלופיות לחיוב בערוב כגון יכולת מימוש נכסים מעם העובד או הפקדת ערובה מטעמו בתחומי מדינת ישראל, קודם שישית עליו חובת הפקדת ערובה.

 

לסיכום: ככלל בתי הדין לעבודה נמנעים מלחייב תובע בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות הנתבע. יחד עם זאת במקרים בהם התביעה מופרכת על פניה שישנם חיובים אחרים אותם התובע לא פרע בעבר, יתכן ובית הדין יחייב את התובע להפקיד ערובה. יצויין כי גם במקרה של חיוב התובע בהפקדת ערובה בית הדין נוהג בדרך של מידתיות ובגובה ההוצאות הנהוג בתביעות מסוג זה.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים