עישון במקום העבודה

חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים אוסר על עישון במקום עבודה, למעט במקום מוגדר כ"אזור עישון".

החוק מחייב את המעביד לתלות שלטים האוסרים על העישון במקום העבודה למעט במקום המוגדר "אזור עישון". אי תליית שלטים מהווה עבירה פלילי.

אזור עישון מוגדר כחדר או אולם שהעישון בו הותר במפורש בידי האחראי במקום לאחר התייעצות עם ועד העובדים ובלבד שבאזור העישון אין עובדים אנשים שהם או חלק מהם אינם מעשנים. יצויין כי החוק קובע שבאזור העישון יותר העישון אם יש בו סידורי אוורור תקינים ואם העישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של מקום העבודה.

יודגש כי החוק מחייב את המעביד ואת העובדים לא לעשן בכל חלקי מקום העבודה שאינם "אזור עישון" כאשר העובר על הוראה זו עובר עבירה פלילית.

הגוף האחראי לפי החוק והמטפל בנושא הגבלת העישון במקומות העבודה הוא השירות לבריאות העובד שבמשרד הבריאות. עובד המעוניין להגיש תלונה בעניין עישון במקום העבודה יפנה למשרד הבריאות – בריאות הציבור.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים