תביעה אישית של מנהלי החברה

האם ובאילו מקרים רשאי עובד לתבוע את מנהלי החברה באופן אישי?

עיקרון יסוד הינו כי לתאגיד אישיות משפטית נפרדת מבעלי  מניותיו, מנהליו ועובדיו. מידת הזהירות והצמצום בחיובו של בעל מניות או מנהל בחובות החברה נעוצה ברצון לשמר את היתרונות החברתיים והכלכליים הגלומים בעקרון הקובע את האישיות המשפטית הנפרדת של החברה.

רק במקרים חריגים ניתן יהיה לתבוע את בעלי המניות או הבעלים וזאת בשעה שהם  מנצלים את ההפרדה בינם לבין החברה לשם השגת מטרה בלתי כשרה הכרוכה בפגיעה בזולת או בציבור.

בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון ובית הדין הארצי לעבודה , הרמת מסך ההתאגדות תעשה רק במקרים חריגים וקיצוניים. דהיינו, כאשר החברה מנצלת את עקרון האישיות המשפטית הנפרדת למטרות תרמית, מצב בו אישיות החברה משמשת כסות לא חוקית לבעליה או כאשר בפועל לא הייתה אישיות משפטית נפרדת, שכן בעלי המניות ערבבו את נכסיהם הפרטיים עם נכסי החברה. 

בתי המשפט קבעו כי יש להשתמש בדוקטרינה של הרמת מסך בזהירות רבה תוך כיבוד אלמנט ההסתמכות של בעלי המניות והנושים האחרים כאשר לא מתקיימים התנאים הקבועים בחוק להרמת המסך (ר' ע"ע 34/03 אסנת שפרן נ' יוסף אלוש ואח', לא פורסם, ניתן ביום 14/5/2006).

יצויין כי בתביעה המבוססת על עילות להרמת מסך מוטל נטל השכנוע ונטל הבאת הראיות על התובע (ע"ע 300023/98 אלדד קונשטוק נ' נאווה דגן, עבודה ארצי, כרך לג (5), 25).

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים