היעדרות עקב המצב הבטחוני

שאלה

אני מתגוררת בשדרות. עקב המצב הבטחוני אני נאלצת להיעדר מעבודתי לעיתים תכופות. האם במקרה זה מוטל על המעביד לשלם לי תשלום שכר?

 

תשובה

לא. חוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי עובד יהיה זכאי לתשלום שכר בזמן בו עמד העובד לרשות העבודה , לרבות הפסקות קצרות ומוסמכות הניתנות לעובד להחלפת כוח ואויר.

בחוק קבועות היעדרויות בהם זכאי העובד לקבל שכר (מלא או חלקי)  מהמעביד למרות שלא נכח בעבודה כך למשל עובד שנעדר מהעבודה עקב חופשה יהיה זכאי לתשלום שכרו וכן עובד שנעדר עקב מחלה זכאי לתשלום שכר בכפוף לסכומים הקבועים בחוק.

אין בחוק התייחסות להיעדרות עובד עקב מצב בטחוני וזאת אף אם קיים חשש ממשי להגיע למקום העבודה.

לפיכך וכל עוד לא תחקק חקיקה המסדירה את תשלום העובדים הנעדרים עקב המצב הבטחוני  השורר בשדרות, לא תהיי זכאית לתשלום השכר בגין היעדרותך.

יצויין כי הצדדים רשאים להסכים בינהם כי ההיעדרות עקב המצב הבטחוני תוכר כחופשה של העובד ובמקרה זה היעדרות מהעבודה תנוכה ממכסת ימי החופשה של העובד.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים