תשלום טיפים בלבד למלצרים

שאלה

אני עובדת כשנתיים וחצי כמלצרית ברשת מסעדות באזור המרכז.

על פי הנוהג במקום העבודה, התמורה היחידה שמקבלים המלצרים בעד העבודה הינה טיפים המתקבלים ישירות מהלקוחות. עם זאת בעלי המסעדה התחייבו כי במידה ושיעורי הטיפים שמקבלים המלצרים יהיו נמוכים משכר המינימום, תושלם יתרת השכר בסוף החודש.

האם המעביד פועל כדין או שעליו לשלם תשלום שכר מינימום ללא קשר לטיפים שהתקבלו מהלקוחות?

אציין כי לטענת המסעדה, גם אם יש לשלם לי תשלום שכר מינימום, בנוסף לטיפים המתקבלים מהלקוחות, הרי שעבודתי במשך תקופה ארוכה ללא תלונות מצידי מונעת ממני כיום מלדרוש תוספות תשלום . מה הדין במקרה זה?

 

תשובה

בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה , במקרה בו לקוח משלם תשר ישירות למלצר, אין לראות בתשר כחלק מהשכר. לעומת זאת כאשר התשר משולם באמצעות קופת המסעדה, דהיינו תשלום הטיפים משולם על ידי המעביד, יש לראות בתשר המשולם למלצר באמצעות ספרי המעסיקה כחלק מתשלום השכר למלצר.

בית הדין קבע כי על מנת שניתן יהיה לפקח שהמסעדה משלמת שכר מינימום, הדרך הטובה ביותר לכך היא כי  כספי הטיפ יעברו  דרך קופת המעסיקה: "הדרך היעילה ביותר לפקח על תשלום שכר מינימום למלצרים היא , שכספי התשר יעברו דרך קופת המעסיקה ולימים גם דרך תלוש המשכורת. מכאן מסקנתו שהמדיניות הנכונה היא, שלא להגדיר תשר כשכר עבודה מקום בו הוא אינו משולם לעובד על ידי המעסיקה באמצעות תלוש משכורת (פס"ד אילת מסעדות בע"מ נ' ענבל מלכה שניתן בבית הדין הארצי לעבודה).

מעבר לכך מתן טיפ על ידי לקוח ישירות למלצר מקשה על מילוי הנטל המוטל על המעביד לדווח כנדרש לרשויות המס כאשר ברוב המקרים התשר ניתן ישירות למלצר והמעסיק והמלצר אינם משלמים בגינו מס.

לפיכך במקרה שהובא בשאלתך, היות ותשלום הטיפ התקבל ישירות מהלקוחות, ללא שהתשלום עבר דרך קופת המעסיק אין לראות בתשר כחלק מהשכר ועל המעביד יהיה לשלם לך בנוסף לטיפים תשלום שכר מינימום בגין תקופת עבודתך.

יצויין כי בתי הדין לעבודה קבעו שבכדי שתשר יובא בחשבון לצורך תשלום שכר יש צורך שיתקיימו מספר תנאים מצטברים:

  1. בין הצדדים קיים הסכם הקובע במפורש שניתן להביא בחשבון השכר גם תשלומי תשר המשולמים לעובד.
  2. הסכם העבודה כולל הסדר מפורט ומסודר בדבר דרכי הטיפול בהכנסות מתשר כגון, שקיפות ותיעוד של התשלומים, דרכי חלוקת הסכומים שהתקבלו, מועדי החלוקה ועוד.
  3. השכר משני המקורות (השכר הרגיל ותשלומי התשר) לא יהיו נמוכים משכר המינימום.
  4. זכויותיו הסוציאליות של העובד מבוססות על ההכנסה משני המקורות.
  5. הבטחת תשלומי המס המלאים משכרו של העובד.

רק הסדר מפורט העונה על דרישות אלו, יכול להביא להכרה בתשלום טיפ כשכר עבודה.

בהתייחס לטענת המעביד על הסכמתך להסדר של עבודה תמורת כספי התשר שהצטברו ובלבד שאלה לא יהיו נמוכים משכר המינימום, דחה בית הדין טענה זו בקובעו כי "אין לצפות ממלצר להתנגד לדפוס העסקה זה, שכן ברור הוא, שהתוצאה של התנגדות שכזו תהא אי קבלתו לעבודה או פיטוריו המיידיים. נזכיר שהמדובר בענף בו תחלופת העבודה גדולה וכך גם היצע העובדים. ועובד, עובדת אינה רשאית לוותר על זכות שנקבעה בחוק".

לפיכך אין כל מניעה להעלות את הדרישה לתשלום שכר המינימום גם אם דרישה זו עלתה רק לאחר תקופת עבודה ארוכה אצל המעביד.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים