נטל ההוכחה בתביעה לשעות נוספות

בעבר עובד שטען שהוא זכאי לתוספת שכר עבור שעות נוספות היה צריך להוכיח באופן מדוייק את מספר השעות הנוספות שעבד. במידה והעובד לא הצליח להוכיח את מספר שעות העבודה בפועל, במקרים רבים תביעתו נדחתה (למעט מקרים בהם הוכחה מתכונת עבודה קבועה).

בהתאם לתיקון מס' 24 לחוק הגנת השכר נטל ההוכחה בכל הנוגע לשעות העבודה עבר מכתפי העובד לכתפי המעביד דהיינו בתביעת עובד לגמול שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה השבועית שבה ישנה מחלוקת לגבי שעות העבודה, תהא על המעביד חלה חובת ההוכחה כי העובד לא עמד לרשות העבודה במשך שעות העבודה השנויות במחלוקת, אם המעביד לא הציג רישומי נוכחות מתוך פנקס שעות עבודה.

יחד עם זאת נקבע כי נטל ההוכחה לעניין שעות נוספות הינו על המעביד רק בגין תביעה של עד 15 שעות נוספות שבועיות או 60 שעות נוספות חודשיות.

תביעה בגין שעות נוספות מעבר למכסה של 15 שעות נוספות שבועיות  או 60 שעות נוספות חודשיות – נטל ההוכחה ימשיך להיות על העובד.

בהתאם לתיקון לחוק, על המעביד חובה לנהל "פנקס שכר" בו מפורטים שכר העבודה המגיע לעובד ופרטי השכר ששולם.

על המעביד לנהל רישום דיגיטלי/אלקטרוני של שעות העבודה ובמידה ולא נערך רישום כזה, על העובד לחתום מידי יום על שעות העבודה והאחראי מטעם המעביד יאשר זאת.

גם עובדים המקבלים תוספת שעות נוספות גלובלית , יש לבחון כי התוספת הגלובלית משקפת את השעות הנוספות המבוצעות בפועל.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים