תביעת עובד לגמול שעות נוספות

שעות נוספות הן שעות מעבר ל 8 שעות ביום (כאשר מדובר בשבוע עבודה של 6 ימים) או מעבר ל 9 שעות ביום (כאשר מדובר בשבוע עבודה של 5 ימים). התשלום עבור שעות נוספות הוא 125% עבור השעתיים הנוספות הראשונות, ו- 150% עבור כל שעה נוספת (ס' 16 לחוק שעות עבודה ומנוחה).

הלכה פסוקה היא כי תביעה לגמול שעות נוספות היא מתביעות הממון המוגדרות ועל כן אין לפסוק בה לפי אומדן או לפי עקרונות של שכר ראוי. התובע גמול שעות נוספות חייב להוכיח לא רק שעבד שעות נוספות אלא גם את מספר השעות שעבד על מנת שבית הדין יוכל לפסוק סכום קצוב ( דב"ע לב / 1-3 מרלן פרוימוביץ נ' ישראל בר אדון פד"ע ד' 39)

על התובע גמול שעות נוספות להביא בפני בית הדין את כל הנתונים העובדתיים הצריכים לקביעת הסכום המגיע , ולהוכיחם (דב"ע לז 1-2 תופיק חלד מחמוד – דקל מרקט , ח'
343 ). דהיינו "מי שתובע תשלום גמול שעות נוספות – עליו להוכיח כל שעה ושעה שעבד, ואם לא יצליח בכך – כמובן שתביעתו תדחה" (דב"ע 237/97-3 עזרא שמואלי ואח' נ' מדינת ישראל, רשות השידור, פד"ע לו , עמ' 577).

משמע, הלכה היא כי על התובע גמול שעות נוספות לפרט את תביעתו , לכמת אותה כראוי , ולהוכיח לא רק את עצם עבודתו בשעות נוספות, אלא גם – ובמיוחד- את היקפה ואת התשלומים המתחייבים מכך.

(דב"ע לב/32-3 מרלן פרוימוביץ נ' ישראל בר-אדון(

יצויין כי לאור התיקון לחוק הגנת השכר רוככה הדרישות להוכחת מספר השעות הנוספות ונקבע כי מגמת הפסיקה היא הגמשת הכללים בדבר נטל הראיה שיחול על עובד התובע שעות נוספות


 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים