שינוי חד צדדי בתנאי העבודה

שאלה

אני עובדת שנים רבות כמטפלת בפעוטון. בהתאם לסיכום בין המטפלות לבין המעביד, למרות שהפעוטון סגור לכ-30 יום במשך השנה, ישולם למטפלות שכר מלא בגין תקופה זו. ואכן, במשך כל תקופת העבודה שולם לי השכר בגין התקופה בה הפעוטון היה סגור. לאחרונה התחלף המנהל, והוחלט באופן חד-צדדי לשנות סיכום זה ולא לשלם למטפלות שכר בגין התקופה בה הפעוטון סגור. האם המעביד רשאי לנהוג כך?

 

תשובה

לא. בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה, מעביד אינו רשאי באופן חד צדדי לשנות את תנאי העבודה של עובדיו או לחדול מלתת תשלומים אותם נהג להעניק לעובדיו במשך שנים.

יצוין כי מעביד המעוניין לשנות תנאי כלשהו מחוזה העבודה יוכל לפעול באחת מהדרכים הבאות:

א. להגיע להסכמה עם העובד לגבי תנאי העבודה החדשים. יודגש כי לעיתים ניתן להסיק על הסכמת העובד לתנאי העבודה החדשים, במקרה בו העובד המשיך לעבוד ללא כל מחאה על השינוי בתנאים. לפיכך מומלץ כי עובד שאינו מסכים לשינוי בתנאי העבודה , יפנה בכתב אל המעביד כנגד השינוי המתוכנן.

ב. פיטורי העובד - מעביד רשאי להביא חוזה לכלל סיום (כפוף למתן הודעה מוקדמת ולדרך הפיטורים הקבועה בהסכמי העבודה הקיבוציים ובפסיקה) תוך תשלום כל הזכויות המגיעות לעובד.

לפיכך נראה שאם המעביד לא יפעל באחת החלופות האמורות לעיל והצדדים לא יגיעו להסכמה על השינוי בתנאי העבודה, יהיה על המעביד לשלם למטפלות את מלוא השכר בהתאם לסיכום בין הצדדים.
 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים