הפסקות לתפילה בעבודה

עובד מתפלל במהלך יום העבודה. האם המעביד מחוייב לשלם לו עבור זמן התפילה?

בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה,  עובד רשאי להתפלל במהלך יום עבודתו בהתאם לדרישות דתו. החוק אינו קובע אם ההפסקה היא על חשבון העובד או המעביד.

סעיף 1 לחוק מגדיר "שעות עבודה" כזמן שבו עומד העובד לרשות העבודה, לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות לעובד להחלפת כוח ואויר, חוץ מהפסקות על פי סעיף 20.

הפסקה לצורך תפילה הינה הפסקה הניתנת לעובד מכוח סעיף 20 לחוק ולכן, אינה חלק משעות העבודה. ולפיכך המעביד אינו מחוייב לשלם  עבור זמן התפילה.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים