הפסקות בעבודה

תשלום שכר בגין ההפסקות

החוק קובע כי בעת הפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר, רשאי העובד לצאת מהמקום שבו הוא עובד, אלא אם נוכחותו במקום העבודה היא הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו, והעובד נדרש על ידי מעבידו להישאר במקום העבודה, ובמקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.

כלומר בהתאם לחוק עובד אינו מקבל שכר בגין ההפסקות בעבודה אלא אם נוכחותו הכרחית לתהליך העבודה והוא נדרש על ידי המעביד להשאר בעבודה בזמן ההפסקה ובמקרה כזה יקבל שכר בגין ההפסקה.

 

זמן ההפסקות בעבודה

סעיף 20 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, קובע כי "ביום עבודה של שש שעות ולמעלה, תופסק העבודה למנוחה ולסעודה ל3/4- שעה לפחות, ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות; ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג ההפסקה היא של חצי שעה לפחות".

בעבודות שאינן עבודות כפיים ניתן להעסיק את העובד 8 שעות ללא הפסקה (או 9 שעות במקרה שהעובד מועסק במקום שעובדים בו 5 ימים בשבוע). ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג מותר להעסיק את העובד 7 שעות ללא הפסקה.

יצויין כי במקומות עבודה בהם קיים הסכם עבודה או נוהג הקובע תנאים טובים יותר לעובד לעניין ההפסקות כגון שהעובד מקבל שכר מלא עבור ההפסקה , יש לפעול בהתאם להוראה המיטיבה עם העובד. 

 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים