היעדרות מהעבודה בשלג

שאלה

נעדרתי מהעבודה עקב השלג. האם המעביד מחוייב לשלם לי שכר בגין יום ההיעדרות?

 

 

תשובה

בחוקי העבודה אין הוראה הקובעת כי היעדרות מהעבודה כתוצאה ממזג האוויר (שלג , מזג אוויר סוער וכד') מזכה את העובד בתשלום.

הכלל הוא כי עובד שנעדר מעבודתו אינו זכאי לשכר עבודה, אלא אם כן היעדרות זו והתשלום בעדה מוסדרים בחוק או הסכמי עבודה קיבוציים או אישיים .יודגש כי אם העובד התייצב לעבודה יהיה זכאי לשכר גם אם הוא לא עבד בפועל והמעביד מיוזמתו לא סיפק לו עבודה.

לאור האמור לעיל, ובהעדר כל הוראה חוקית - מעביד אינו מחויב בתשלום שכר עבודה בעד היעדרות עקב מזג האוויר, אלא אם כן קיים הסדר אחר, המעוגן בהסכם קיבוצי, או בצו הרחבה, או בחוזה אישי.
יחד עם זאת בתנאים מסויימים ניתן יהיה להגיע להסכמה שיום ההיעדרות הינו על חשבון החופשה השנתית של העובד.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים