טבלאות שכר מינימום

טבלאות שכר מינימום

החל מחודש

לחודש

ליום
5
ימי עבודה

ליום
6
ימי עבודה

לשעה

07/2008

3,850.18

177.70

154.01

20.70

04/2007

3710.18

171.24

148.41

19.93

06/2006

3,585.18

165.47

143.41

19.28

04/2006

3456.58

159.58

138.26

18.58

01/2003

3335.18

153.93

133.41

17.93

04/2001

3266.58

150.77

130.66

17.56

07/2000

2965.95

136.88

118.63

15.95

04/2000

2964.95

136.84

118.60

15.94

01/2000

2,798.75

129.17

111.95

15.05

04/1999

2,797.75

129.13

111.91

15.04

01/1999

2,628.78

121.33

105.15

14.13

08/1998

2,622.22

121.03

104.89

14.10

04/1998

2,609.18

120.42

104.37

14.03

08/1997

2,405.25

111.01

96.21

12.93

07/1997

2,348.88

108.41

93.96

12.63

04/1997

2,348.88

108.41

93.96

12.30

02/1997

2,097.67

83.91

83.91

10.49

08/1996

2,085.16

83.41

83.41

10.43

04/1996

2,020.50

80.82

80.82

10.10

02/1996

1,828.22

73.13

73.13

9.14

08/1995

1,785.37

71.41

71.41

8.93

04/1995

1,776.49

71.06

71.06

8.88

02/1995

1,666.64

66.67

66.67

8.33

01/1995

1,624.41

64.98

64.98

8.12

על - פי חוק שכר מינימום נקבע שכר מינימום ליום לפי חלוקת השכר החודשי ל- 25, הן לעובדים 5 ימים בשבוע והן לעובדים 6 ימים בשבוע. בהתאם לתיקון שנתקבל באפריל 97, שכר המינימום לעובד העובד חמישה ימים בשבוע, יקבע לפי חלוקת השכר החודשי ל- 21.66 (עשרים ואחת ושני שליש).

 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים