היעדרות מהעבודה בבחירות לרשויות המקומיות

האם עובד רשאי להיעדר מהעבודה ביום הבחירות המקומיות ללא ניכוי משכרו?

 

בחוק אין התייחסות לחובת המעביד לשלם שכר לעובד הנעדר מהעבודה ביום הבחירות לרשויות המקומיות וזאת בניגוד לחובתו של מעביד לשלם שכר עבודה עבור עובדיו, הנעדרים ביום הבחירות לכנסת לשם מימוש זכות הבחירה.

 

לפיכך היעדרות עובד מהעבודה ביום הבחירות לרשויות המקומיות אינה מזכה את העובד בתשלום שכר אלא אם נקבע אחרת בין הצדדים בהסכם עבודה אישי או קיבוצי או בהתאם לנוהג הקיים במקום העבודה.

 

מומלץ לעובד המעוניין להיעדר מהעבודה ביום הבחירות לרשויות המקומיות להגיע להסדר עם המעביד כי היעדרותו מהעבודה ביום זה תיחשב על חשבון החופשה השנתית.

 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים