זכאות שכר לעובד שנעדר עקב צום תשעה באב

תשעה באב לא נחשב ליום חג על פי החוק ולפיכך עובד לא יהיה זכאי לתשלום עבור היעדרות בתשעה באב, אלא אם נקבע אחרת בהסכם עבודה קיבוצי או אישי. יצויין כי ישנם הסכמי עבודה קיבוציים הקובעים כי עובד יהיה זכאי להיעדר מעבודתו יום נוסף בתשלום  (יום בחירה), נוסף על ימי החג הקבועים בחוק, בלי שיום זה ינוכה מימי החופשה העומדים לרשות העובד.


לפיכך עובדים אשר  לא חל עליהם הסכם קיבוצי, צו הרחבה או הסכם אישי, אינם זכאים לתשלום בעבור ההיעדרות ביום תשעה באב ובמקרה זה ניתן להגיע להסכמה עם המעביד כי היעדרותו תנוכה ממכסת ימי החופשה השנתית העומדים לזכות העובד
 
 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים