זכויות עובדים בזמן שביתה

האם יש לשלם שכר בזמן שביתה?

מעביד מחויב לשלם שכר לעובד העומד לרשות המעביד ומוכן לבצע את העבודה. כאשר עובדים שובתים הם אינם זכאים לשכר בגין תקופת השביתה.

יצוין כי לעיתים מגיעים בסיום השביתה הצדדים להסכמה על תשלום שכר מלא או חלקי בתקופת השביתה.

 

האם עובדי חברת כוח אדם שאינם שובתים אך לא יכולים לבצע את עבודתם עקב השביתה זכאים לקבל שכר?

כאשר עובד מוכן לבצע את העבודה אולם המעביד אינו יכול לספק עבודה לעובד, יהיה זכאי העובד לקבל שכר גם אם בפועל לא עבד.

 

אני נמצאת בהריון. האם עקב השביתה יפגעו דמי הלידה אותם אני אמורה לקבל?

דמי הלידה מחושבים לפי השכר הממוצע ב-3 חודשים לפני חופשת הלידה ולפיכך ממוצע השכר עלול להיפגע עקב שביתה. יחד עם זאת תקנות הביטוח לאומי (אמהות) קובעות כי במקרה של הפחתה בשכר עקב שביתה השבתה או סיבה אחרת שאינה תלויה בעובדת, יחושבו דמי הלידה לפי השכר שהעובדת הייתה מקבלת אם לא הייתה נעדרת מעבודתה.

 

בתקופת השביתה חליתי ויש בידי אישור מחלה על כך. האם אני זכאית לקבל שכר על תקופת השביתה?

כן. בהתאם להוראות התקשי"ר עובדים שנעדרו מהעבודה בימי שביתה מסיבת מחלה והמציאו תעודת מחלה על כך, לא ינוכה שכר ממשכורתם בגין העדרותם וימי המחלה שלהם יחויבו בהתאם.

 

האם עובד מדינה השוהה בחופשה שנתית, זכאי לשכר עבור תקופת השביתה?

עובד שנמצא בחופשה שאושרה לו לפני שנודע לו על קיום השביתה לא ינוכה שכר ממשכורתו בגין ההעדרות וימי החופשה השנתית העומדים לזכותו תחויב בהתאם.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים