הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)

ביום 11.7.07 פורסמה ברשומות הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) .

יצויין כי חוק הודעה לעובד משנת 2002 קובע כי מעביד חייב למסור לעובד הודדעה בכתב בו מפורטים תנאי העבודה של העובד, פירוט התשלומים המגיעים לעובד, שעות העבודה , שם המעביד, תנאים סוציאליים ועוד.

בהצעת החוק נקבע כי מעביד שהתקשר בחוזה קבלנות או בחוזה למתן שירותים , שנקבעו בו תנאי עבודה או שכר של העובד, יכלול תנאים אלה בהודעה לעובד. בהתאם להצעת החוק תיקון זה יחול גם על מעביד, שהינו קבלן כוח אדם.

תכלית ההצעה הינה למנוע מצב בו המעביד לא מקיים את החיובים בחוזה ולעובדים אין אפשרות לדרוש את קיומם על ידי המעביד משום שהם אינם מודעים לזכויות או משום שאין כל דרך להוכיחם.
 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים