ההליך הנדרש לקיום שימוע

שאלה

כיצד יש לקיים שימוע?

 

תשובה

על מנת שהשימוע יהיה תקין, יש להקפיד לקיים  את ההליכים הבאים:

א.      הודעה מראש לעובד על מועד השימוע, בה יפורטו הטענות שבעטיין רוצים להפסיק את עבודתו של העובד.

ב.      הענקת אפשרות לעובד לעיין בכל החומר הנוגע לנימוקי הפיטורין, ומתן זמן סביר לעובד להתכונן ולהכין טיעוניו.

ג.       הענקת הזדמנות מלאה לעובד, בין בכתב ובין בעל פה, להגיב על הטענות  אשר נטענות נגדו.

ד.      עריכת פרוטוקול של הישיבה, אם השימוע לא נעשה בכתב.

ה.      קבלת החלטה על סמך שיקולים מקצועיים וענייניים.

 

יצוין, כי במקרים בהם לא מתקיימים הליכים אלו יתכן ובית הדין יורה על ביטול הפיטורין.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים