מעמדו של עוזר פוליטי שלא התקבל לעבודה כמו יתר עובדי הרשות

שאלה

עבדתי כעוזר פוליטי של סגן ראש העיר. כשהתקבלתי לעבודה לא עברתי מכרז , כמו יתר עובדי העירייה ולפיכך הערייה טוענת כי אין ביני לבינה יחסי עובד מעביד.

האם העובדה שלא התקבלתי לעירייה כמו יתר עובדי העירייה, שוללת את עובדת היותי עובד עירייה?

 

תשובה

לא.  שאלת קבלתו של עובד לעירייה שלא בדרך המקובלת   אינה קובעת לגבי יחסי עובד מעביד. אין כל חשיבות לשאלה כיצד התמנה העובד, משום שאין באי קיום ההליכים המנויים בחוק כדי לשלול מעובד את מעמדו כעובד הגוף השלטוני. ראו למשל בדב"ע נה/ 131-3 עירית נהריה – איתן ויינריך (לא פורסם).

כדי לבחון אם הנך עובד של העירייה יש לבחון מבחנים שונים כמו הפיקוח עליך בעבודה, האם דובר בשעות עבודה קבועות, האם הייתה חובת נוכחות מצדך בעבודה ועוד.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים