תשלום קנס שמוטל על המאבטח

שאלה

אני עובד כמאבטח בחברת שמירה.

המעביד ניכה ממשכורתי 400 ₪ כקנס משום שלטענתו נרדמתי בשמירה (עובדה שאינה נכונה כלל). האם חברת השמירה פעלה כדין?

 

תשובה

לא.

סעיף 25 לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 אוסר על ביצוע ניכויים כלשהם משכר עבודה, למעט הניכויים אשר הותרו במפורש באותו סעיף. יצויין כי ס' 25(4) מתיר לנכות "סכום שהוטל כקנס משמעת בהתאם להסכם קיבוצי או על פי חיקוק" אולם ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה בענף השמירה אינם מתירים הטלת קנסות או ניכוי אחר כלשהו מן המשכורת.

לפיכך אין חברת השמירה רשאית לנכות תשלום קנס עקב טענתה שנרדמת בשמירה.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים