תמצית זכויות העובדים בענף השמירה

תקופת נסיון

כל עובד חדש יתקבל לעבודה לתקופה של 6 חודשים ובהסכמה הדדית ניתן יהיה להאריך את התקופה ל 6 חודשים נוספים.

 

שעות נוספות

אורכו של יום עבודה רגיל הינו 8 שעות. עבור עבודה בשעות נוספות תשולם תוספת של 25% לשתי השעות הנוספות הראשונות ותוספת של 50% לכל שעה נוספת שלאחר מכן.
למרות האמור לעיל המעביד רשאי, בהסכמת העובד , להוסיף על שכרו של העובד בעד יום עבודה פלוני תוספת כוללת בשיעור של 9% לפחות משכר העבודה הרגיל המשתלם לפי התעריף המצורף להסכם זה בעד כל שעות העבודה, באותו יום.

יודגש כי יש צורך בהסכמת העובד להסדר של התוספת הכוללת.  

 

חופשה שנתית

בשבוע עבודה בן 6 ימים העובד זכאי לימי חופשה כדלקמן:

בשנתיים הראשונות לעבודה – 12 ימים בשנה. בתום השנה השלישית והרביעית – 13 ימי עבודה לשנה. בתום השנה החמישית – 14 ימי עבודה לשנה. בתום השנה ה 8-7-6 - 19 ימי עבודה לשנה.  בתום השנה התשיעית ואילך 26 ימי עבודה לשנה

 

חגים

  1. העובד יהיה זכאי לחופשה בתשלום ל 9 ימי החג הבאים:  2 ימי ראש השנה, יום חג השבועות, יום הכיפורים, יום העצמאות,  2 ימי חג הסוכות, 2 ימי חג הפסח ובכל חגי המדינה או שבתון שיוכרז עליו בחוק ויחול עליו תשלום שכר עבודה.
  2. אם יחולו ימי חג ב-3 חדשים ראשונים של תקופת הניסיון, לא יהיה המעביד חייב במתן חופשת חג בשכר, אלא אם יישאר העובד בעבודה לאחר תקופת הניסיון.
  3. יום חג שיחול בשבת - ישולם עבורו.

 

פנסיה

המעביד מחויב לבטח את העובד/ת בקרן הפנסיה "מבטחים".

 

הבראה

עובד יהיה זכאי לדמי הבראה כמפורט לקמן:

אחרי ובתום השנה הראשונה ועד השנה השלישית - 5 ימים לשנה.

אחרי ובתום השנה הרביעית ועד השנה העשירית – 7 ימים לשנה.

אחרי ובתום השנה ה - 11 ועד השנה ה - 15 – 8 ימים לשנה.

אחרי ובתום השנה ה - 16 ועד השנה ה - 19 – 9 ימים לשנה.

אחרי ובתום השנה העשרים ואילך – 10 ימים לשנה.

 

הוצאות נסיעה

נסיעות בתוך העיר: תשלום עבור אמצעי התחבורה הזול ביותר או הסעות מאורגנות (לעובדי אבטחה). נסיעות מחוץ לעיר לצורכי עבודה: העלויות ישולמו במלואן ע"י המעביד, ובלבד שהעובד ישתמש באמצעי התחבורה הזולים ביותר.

 

ביגוד

עובדי שמירה יקבלו ביגוד בהתאם לצורכי השמירה: מעיל גשם, מגפיים וכו' ובשמירה אזורית לאחר שנת עבודה – גם נעליים. עובדי אבטחה יקבל פעם בשנה מדים.

 

מס אחיד ומס ארגון (תיקון: תשמ"ה)

המעביד ינכה בכל חודש משכרם של העובדים את המס האחיד ומהעובדים הבלתי מאורגנים את דמי טיפול ארגוני מקצועי בהתאם לחוק.

 

ימי אבל

העובד רשאי להיעדר מעבודתו בזמן אבלו בהתאם למנהג ואין מנכים משכרו או מחופשתו השנתית את ימי האבל.

 

 
 

לפסיקה בנושא לחץ

 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים