הכללת תשלום "פדיון חופשה" בתלוש המשכורת

שאלה

אני עובד כמאבטח בחברת שמירה. בכל תקופת עבודתי לא קיבלתי כלל חופשה שנתית בתשלום ובמקום זאת במשכורת החודשית נכלל תשלום בגין "פדיון חופשה".

האם רשאית החברה לנהוג כך?

 

תשובה

לא. מטרת חוק חופשה שנתית הינה להבטיח כי העובד יזכה לחופשה בפועל ולפיכך אין כל מקום לתשלום "פדיון חופשה" באופן קבוע במקום חופשה שנתית.

כך למשל בפס"ד דורני שלמה נ' מוקד אבטחה בע"מ נקבע כי "מעסיק שמוסיף כדבר שבשגרה דמי חופשה בכל משכורת ,בהנחה שבכך הוא ממלא את מחוייבותו על פי חוק חופשה שנתית, בד בבד עם יצירת הרושם ששכרו הקבוע של העובד הוא גבוה יותר מהשכר בפועל, זוהי התנהגות הנוגדת את מטרת החוק, אין מקום לתשלום שכר הכולל דמי חופשה. מעביד זה  יחויב ב"פדיון חופשה" והסכומים ששילם המעביד לשיעורין במסגרת שכרו של העובד, כלל לא יילקחו בחשבון".
 
 

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים