חפיפה בין ימי ההודעה מקודמת לחופשה השנתית

חפיפה בין ימי ההודעה מקודמת לחופשה השנתית

 

שאלה:

פוטרתי מעבודתי, והמעביד הודיע לי כי אין ברצונו שאמשיך לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת. האם זכותו של המעביד להודיע לי כי ימי החופשה שנותרו לי יכללו במסגרתן תקופה זו?

 

תשובה:

על פי פס"ד ארבל - H.P.H products ltd., כאשר המעביד מוותר על עבודתו בפועל של העובד המפוטר במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, אין הוא רשאי לבצע חפיפה בין ימי ההודעה המוקדמת לבין החופשה השנתית.

לפיכך, היות ומעבידך לא היה מעוניין שתמשיך בעבודתך גם בימי ההודעה המוקדמת, הרי שאתה זכאי לפדיון מלא של ימי החופשה בנוסף לדמי ההודעה המוקדמת.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים