האם עובד רשאי לצבור במשך מספר שנים את ימי החופשה העומדים לרשותו?

האם עובד רשאי לצבור במשך מספר שנים את ימי החופשה העומדים לרשותו?

בהתאם לחוק חופשה שנתית חל איסור על צבירת חופשה שנתית והעובד מחויב בכל שנה לקחת חופשה שנתית ואין אפשרות לצבור חופשה ולא לקחת כלל חופשה במהלך השנה.

החוק מאפשר, בהסכמת הצדדים לקחת רק שבעה ימי חופשה בשנה ולצרף את היתרה לחופשה שתינתן בשתי שנות העבודה הבאות. במידה והעובד צובר חופשה בניגוד לחוק, הוא עלול לאבד את זכותו לחופשה שנתית.

יודגש כי צבירת החופשה חייבת להיות מודעת ומתוך רצון מפורש לדחות את לקיחת החופשה שניתנת לו מעבר לזמן המותר על פי חוק.

על מנת שעובד יאבד את ימי החופשה הצבורים לזכותו, על המעביד להראות כי אפשר לעובד לצאת לחופשה וכי העובד סירב לקחת את החופשה השנתית.

יחד עם זאת חשוב לזכור כי החובה למתן חופשה הינה על המעביד ואם המעביד לא אפשר לעובד לצאת לחופשה זו אין הצדקה למחיקת מכסת החופשה הצבורה (בכפוף לתקופת התיישנות של 3 שנים).

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים