חופשה מרוכזת

חופשה מרוכזת

בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה המעביד הוא הקובע את מועדי החופשות של עובדיו אף כי עליו להתחשב, במידת האפשר, בצורכי העובד.  לפיכך המעסיק יכול לקבוע חופשה מרוכזת לעובדיו כגון בחול המועד סוכות או בחול המועד פסח בכדי לסגור את מקום העבודה ולחסוך בהוצאות, וזאת אף אם ישנם עובדים המתנגדים לכך.

יחד עם זאת המעביד מחוייב להודיע מראש על מועד החופשה המרוכזת שבועיים מראש לפני  מועד החופשה המתוכנן.

בהתאם לחוק על החופשה להיות רצופה כאשר ניתן לפצל את החופשה השנתית ובתנאי שפרק אחד ממנה יהיה בן שבעה ימים רצופים.

שתף מאמר זה:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

נתונים נוספים